1 / 3

بازداشتگاه صورتی

سایر نیروهای پنهانی که طرز فکر، احساس و رفتار آدمی را شکل می دهند


خرید کتاب بازداشتگاه صورتی

نوع محصول: کتاب چاپی
42,000 تومان 21٪
33,180 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

مقاله و یادداشتی تحقیقی درباره نقش ساده ترین عوامل پیرامونی اعم از نام ها, رنگ ها و... روی زندگی هر انسان


اغلبِ ما گمان می کنیم انتخاب هایمان در زندگی تماماً به اختیار خودمان شکل می گیرد؛ گمان می کنیم مستقل از جهان پیرامونمان می اندیشیم و رفتار می کنیم. اما رنگ ها حالات درونی ما را دگرگون می کنند؛ نام هایمان تا حدی سرنوشت ما را رقم می زنند و بر قضاوت دیگران دربارۀ ما تأثیر می گذارند؛ آب وهوای هر روز نگرش کلی ما در آن روز را جهت می دهد؛ و این فهرست عوامل پنهان مفصل و دراز است.

بازداشتگاه صورتی توضیح می دهد که چگونه محیط اطراف ما و صدها عامل پنهان دیگر افکار و اعمالمان را بی آنکه بدانیم شکل می دهد. آدام آلتر برای اثبات حرف خود آزمایش های اعجاب آور بسیاری انجام داده است و آن ها را با زبانی ساده و گیرا و گاهی طنزآمیز توضیح می دهد.
کتاب او هم برای تأثیر گذاشتن بر دیگران به کار می آید و هم برای آگاه شدن به اینکه چقدر تحت تأثیر عوامل بیرونی هستیم.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات