کتاب او یک ملت بود

خاطراتی از شهید سیدمحمد حسینی بهشتی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی او یک ملت بود

صفحات کتاب : 223

معرفی کتاب او یک ملت بود

کتاب او یک ملت بود خاطراتی از شهید سیدمحمد حسینی بهشتی/ تولد, مبارزات, حضور ایشان در آلمان, تشکیل حزب جمهوری, ریاست دیوان عالی کشور و...

کتاب او یک ملت بود از سری مجموعه «یاران ناب است» که با گردآوری خاطرات دوستان و همراهان شهید بهشتی به شرایط سخت سال های آخر زندگی وی می پردازد.

در این کتاب ۴۰ روایت از زندگی و شهادت ایشان ذکر شده است و کتاب او یک ملت بود دارای بخش هایی چون تولد، مبارزات و حضور ایشان در آلمان، تشکیل حزب جمهوری، ریاست دیوان عالی کشور، شورای انقلاب، عوامل ونحوه ترور و صیت نامه است.

جراید، مطبوعات، سخنرانی ها و خاطرات شفاهی از منابع مورد استفاده در کتاب
هستند. در این بین مقدمه کتاب نیز خواندنی است، زیرا بخشی از اطلاعات
مربوطه در تقسیم بندی های کتاب او یک ملت بود نمی گنجید که در مقدمه به آن پرداخته شده است.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب او یک ملت بود

مشخصات کتاب او یک ملت بود

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : یاران ناب

صفحات کتاب : 223

کنگره : ‏‫DSR1668‭ /ب9آ3 1397

دیویی : ‏‫‬‮‭955/0842092

کتابشناسی ملی : 5662935

شابک : ‫‭978-600-6274-80-5

سال نشر : 1397

نظرات درباره کتاب او یک ملت بود