کتاب انتظار؛ عامیانه, عالمانه, عارفانه

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 352

خلاصه کتاب انتظار؛ عامیانه, عالمانه, عارفانه

معرفی کتاب انتظار؛ عامیانه, عالمانه, عارفانه

مفهوم انتظار و وظایف منتظران از سوالات جدی جوانان است, با قرائت های مختلف.  کتاب انتظار؛ عامیانه, عالمانه, عارفانه سعی کرده پاسخ هایی ناب بدهد.

گرچه کتاب های ارزشمند و فراوانی در باب مهدویت و انتظار نگاشته شده است، اما تجزیه و تحلیل سازنده ترین مفهوم در زمینه مهدویت، که همان انتظار فرج است کمتر مورد گفتگوی عالمانه قرار گرفته است.

نویسنده در کتاب انتظار؛ عامیانه, عالمانه, عارفانه با توجه توامان به مفهوم انتظار در شبکه ی معارف دینی و مباحث انسان شناسانه، مباحثی استدلالی و کاربردی بر پایه ی معارف اهل بیت (ع) ارائه داده است. 

در عصری که توجه به مفهوم کلیدی انتظار بیش از هر زمانی فراگیر شده و علاقه مندی قشر دانشجو برای گفتگوی عالمانه از معارف مهدوی مشهود است، کتاب حاضر که بخش مهمی از معارف و مفاهیم عمیق انتظار به زبانی شیوا و در عین تحلیلی بیان کرده است، می تواند به عنوان یک متن درسی برای دانشگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 352

کنگره : ‏‫‬‭‬BP224/4

دیویی : ‏‫‬‭297/462

کتابشناسی ملی : 7290198

شابک : ‫‬‭978-622-966133-8

سال نشر : 1399

نظرات