کتاب الهیه

شرح حال عارف ربانی سید محمدحسن الهی طباطبایی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 204

خلاصه کتاب الهیه

معرفی کتاب الهیه

کتاب الهیه شرح حال عارف ربانی سید محمدحسن الهی طباطبایی می باشد. او برادر سید محمدحسین طباطبایی است. همچنین او شاگرد سید علی قاضی طباطبایی و مرتضی طالقانی نیز بوده است.

 کتاب الهیه از 8 فصل با عناوین: زندگی نامه، مهر پنهان، باران مهر، لطافت سلوکی، سیره عرفانی، کیش مهر، سبکباران ساحل ها، مصاحبه ها تشکیل شده است.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 204

دیویی : ‏‫‭BP55/3‏‫‭/‮ال‍ف‌‬716‮ال‍ف‌‬7 1392

کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭297/99

شابک : ‫‬‮‭978-964-2910-13-7‬

سال نشر : 1392

نظرات