1 / 3

خرید کتاب الگوی جامع تربیت طلاب

نوع محصول: کتاب چاپی
15,000 تومان 21٪
11,850 تومان
ناموجود

خلاصه اثر

تبیین راهبردها و راهکارهای تحقق تربیت طلاب در زمینه های گوناگون فرهنگی, تهذیبی, پژوهشی, مدیریتی و...


مبانی، راهبردها و راهکارهای فرهنگی - تهذیبی، آموزشی - پژوهشی و مدیریتی در تربیت طلاب، محورهای اصلی این کتاب است و در فصل نخست آن پس از مبانی و ضرورت تربیت، به لزوم جامعیت در آن، هفت ویژگی طلبه جامع و نقش مدارس در تربیت طلاب پرداخته شده است.

هم چنین تبیین راهبردها و راهکارهای تحقق تربیت جامع طلاب در حوزه های فرهنگی - تهذیبی، آموزشی - پژوهشی و مدیریتی، موضوعات فصل های دوم تا چهارم کتاب «الگوی تربیت جامع طلاب» می باشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات