کتاب از نو با تو (جلد دوم)

نقطه ویرگول؛ کمی مکث

3 از 1 نظر

کتاب چاپی از نو با تو (جلد دوم)

صفحات کتاب : 401

معرفی کتاب از نو با تو (جلد دوم)

کتاب از نو با تو (جلد دوم) نقطه ویرگول؛ کمی مکث/ تأکید بر صبر طرفین در برابر یکدیگر

همان طور که در کتاب از نو با تو (جلد دوم) خواهید خواند، در چند سال اخیر، رشد فزاینده ی طلاق شکل معناداری به خود گرفته؛ چندان که به جرئت می توان ادعا کرد این رشد، از مرز هشدار عبور کرده و در حال نزدیک شدن به مرز بحران است.

مجموعه ی «از نو، با تو» بر آن است تا علاوه بر ریشه یابی آمار فزاینده ی طلاق، راه کار های پیش گیری از طلاق را نیز بررسی کند. این مجموعه، در چهار کتاب تقدیم شما می شود.

مجموعه ی «از نو، با تو» حاصل 106 قسمت از برنامه ی رادیویی «پرسمان خانواده» در رادیو معارف است. این برنامه ها با مشارکت جدی و تأثیرگذار شنوندگان، توانست دلایل افزایش آمار طلاق را به صورت کاربردی بررسی کند.

شیوه ای که در کتاب از نو با تو (جلد دوم) در پیش گرفته شده، این است که ابتدا یک عامل به صورت مختصر بیان می شود و سپس به سؤالات پیامکی و تلفنی شنوندگان درباره ی ابعاد مختلف آن عامل، پاسخ داده می شود.

در کتابی که پیش روی شماست «نقطه ویرگول؛ کمی مکث»، نویسنده به سراغ ارزش های اخلاقی رفته است؛ ارزش هایی که بی اعتنایی به هر یک از آنها، به شدت بنیان خانواده را متزلزل می کند.

 کتاب از نو با تو (جلد دوم) شامل 6 بخش (ارزش) با عناوین:

ارزش اول: بگذار و بگذر (گذشت)؛

_ ارتباط میان تربیت نشدن و کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی

_ پرسش های شما

ارزش دوم: بساز و نسوز (مدارا)؛

_ آثار رفق و مدارا

_ قدردان مدارای همسر باشیم

_ پرسش های شما

ارزش سوم: پایین بیا و والا شو (تواضع)؛

_تکبر چیست؟

_ تعریف تواضع

_ برخی از مصادیق تواضع در سیرۀ اهل بیت (ع)

_ آثار تکبر در زندگی مشترک

_ آثار تواضع

_ پرسش های شما

ارزش چهارم: واقعیت را ببین و حقیقت را پیدا کن (تفکر)؛

_ آثار اهل فکر شدن و تبعات اهل خیال شدن

_ پرسش های شما

ارزش پنجم: شنیدی و نشنیدی (رازداری)

_ بعد اول: حمّالی حرف ها

_ بعد دوم: امانت داری راز


و ارزش ششم: بارت را بردار و بالت را باز کن (مسئولیت پذیری)

_دلایل عدم احساس مسئولیت

_ پرسش های شما،

می باشد.

گزیده کتاب از نو با تو (جلد دوم)

خط قرمز گذشت، لطمه خوردن به وظایف دینی است. این، خط قرمزی است که بستگی به شرایط و افراد ندارد. هیچ کس حق ندارد به جهت ملاحظۀ هیچ کسی، از وظایف دینی خود بگذرد.

در معارف دینی، پدر و مادر، از جایگاه ویژه ای برخوردارند و حقوق خاصی هم برای آن ها آمده است. احترام گذاشتن به آن ها هم در هر حالی واجب است که خود، حدیث مفصلی است و در این مجمل نمی گنجد. همین اندازه بگوییم که در قرآن، احترام به آن ها درکنار عبودیت خداوند آمده است. 

اما همین قرآن، اطاعت از پدر و مادر را، اگر به قیمت نافرمانی از خداوند تمام شود، نمی پذیرد. یعنی در مسئلۀ وظایف دینی، حتی در برابر پدر و مادر هم نمی توان گذشت کرد. در یک جمله، می توان گفت: در معارف دینی، خط قرمز گذشت، لطمه خوردن به دین، معرف شده است.


****


گاهی می ایستی و منتظر فرصتی برای انتقام. گاهی می گذری؛ اما کینه را هم با خود به همراه می بری.

گذشت، یعنی هر چه بود، همین جا بگذار و بگذر.


****

وقتی نگاهت به آسمان باشد، بساز که باشی، اهل پرواز می شوی.

اهل زمین نباش که هر سازشی را سوختن می نامند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب از نو با تو (جلد دوم)

مشخصات کتاب از نو با تو (جلد دوم)

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : از نو با تو

صفحات کتاب : 401

کنگره : ‏‫‭HQ666/4‏‫‬‭/ع14ن7 1396

دیویی : ‏‫‭306/850955

کتابشناسی ملی : 4759074

شابک : 978-600-8031-26-0

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب از نو با تو (جلد دوم)