1 / 3

جامعه ما

در اندیشه و آثار شهیدسیدمحمدباقر صدر(ره)

موضوعات


خرید نسخه چاپی: bookroom.ir

دانلود کتاب جامعه ما

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 9.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 496
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

سید منذر حکیم در کتاب جامعه ما، پس از بررسی شخصیت و اندیشه های شهید محمدباقر صدر، نظریات او درباره جامعه را بررسی و واکاوی کرده است.

کتاب جامعه ما بازتاب دهنده نظریات و آرای شهید صدر در عرصه جامعه الگویی اسلامی است.

کتاب جامعه ما دربردارنده مسائل اجتماعی و مبنای جامعه شناختی اسلام بر اساس نگرش شهید آیت الله سید محمدباقرصدر است. در کتاب جامعه ما مطالب شهید صدر نه به شیوه خطابی و جذل، بلکه از باب یک منطق مستدل ومحکم مطرح می شود، که در کلاس های درس به صورت اختصاصی و یا سخنرانی های خود به آن اشاره داشته، اما فرصت تالیف کتاب را پیدا نکرده که در نهایت توسط شاگرد وی سید منذر حکیم گردآوری و منتشر شده است.

منذر حکیم در مقدمه کتاب می نویسد: «ایشان با تمام وجود و با جان و قلم خود در ساختن جامعه اسلامی نمونه و پیشرو کوشید. او در دو کتاب قرآنی خود به نام های مکتب قرآن و اسلام زندگی را راهبری می کند، با نظریه پردازی زیبای خود به پی ریزی ارکان چنین جامعه ای کمک کرده است.

نقش او در این پایه ریزی سهم بسزا و بی مانندی را که از توانایی های ایشان در پی بردن به ابعاد و آثار نشریه های اجتماعی از قرآن کریم در تفسیر موضوعی شان سرچشمه می گیرد، داشته است. ایشان در این تفسیر افزون بر برجسته ساختن سنت های اجتماعی، تاریخی و عوامل جامعۀ انسانی به شکلی بی مانند بین دو موضوع سنت های تاریخی و عوامل اجتماعی پیوند برقرار کرده است. همچنین ایشان بین نظریه اجتماعی که از قرآن بدست آمده است و نظام اجتماعی اسلامی که دستاورد اسلام است و پایه ها و خطوط کلی آن و برخی از جزئیات مهم آن که در قرآن آمده، به خوبی پیوند برقرار کرده است.

درباره شهید سیدمحمدباقر صدر (ره)
سیدمحمدباقر صدر فقیه و مجتهد و فیلسوف و اندیشمند و نظریه پرداز عراقی بود که به او لقب شهید خامس هم داده اند.

او در ۱۰ اسفند ۱۳۱۳ در کاظمین متولد شد. در دوازده سالگی به نجف رفت تا به تحصیلات حوزوی بپردازد. او شاگرد بزرگانی مانند سیدابوالقاسم خویی، صدرا بادکوبه ای و شیخ محمدرضا آل یاسین بود.

شهید صدر در فلسفه، اقتصاد، منطق، اخلاق، تفسیر و تاریخ نیز مطالعه و تحقیقاتی داشت. وی را می توان بنیانگذار منطق استقرائی در حوزه دانست.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 496

کنگره : ‏‫‬‭BP230

دیویی : ‏‫‬‭297/483

کتابشناسی ملی : 6042930

شابک : 978-964-121612-4

سال نشر : 1399

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

فهرست

مقدمه مترجم
مقدمه نویسنده
بخش آثار و بخش اندیشه شهیدصدر
شهیدآیت الله سیدمحمدباقرصدر؛پیوندی میان نبوغ و جهاد
جنبه هایی ازشخصیت بی همتای ایشان
جامعه ما درآثارشهیدصدر
شهیدصدر؛مکتب تمدنی پیشرو
گذری بر زندگی شهیدصدر بنیانگذار این مکتب
امام شهیدصدردرگذرسخنان جاودانه شان
برداشت هایی ازشخصیت این پیشوای بنیانگذار
برخی ویژگی های شخصیت شهیدصدر
مکتب تمدنی صدر
نشانه های مکتب فرهنگی شهیدصدر
شهیدصدر:میراث،اندیشه و مکتب
درآمد
فصل اول: اصطلاحات و تعاریف
جامعه، جامعه شناسی، ساختاراجتماعی، نظریه اجتماعی
فصل دوم: مسئله اجتماعی انسان، عوامل و راهکارهای پیشنهادی
1.تاریخچه مسئله اجتماعی
2.سطح آگاهی انسان امروز نسبت به مسئله
3.تعیین حدود مسئله اجتماعی وامکان سنجی حل آن
4.دلایل مسئله اجتماعی
5.منافع انسان و ضمانت تحقق آن ها
6.شرایط فراهم ساختن منافع طبیعی و اجتماعی
7.تفاوت بین فراهم ساختن منافع طبیعی و تأمین منافع اجتماعی
8.مهمترین راهکارهای پیشنهادی
9.ارزیابی راهکارهای پیشنهادی
10.وظیفه دین
فصل سوم: مبانی نظریه اجتماعی قرآن کریم
درآمدی برنظریه اجتماعی قرآن
دین،نیازی فطری و اجتماعی
پیدایش جامعه بشری
قرآن و پدیده های اجتماعی
فرایند تحول اجتماعی و ابعاد آن
ویژگی های پدیده های اجتماعی
جامعه موجودی در برابر فرد نیست
فطرت انسانی وهویت اجتماعی
عناصرتشکیل دهنده جامعه بشری
دو ساختار برای رابطه اجتماعی
جانشینی، سنتی ازسنت های زندگی و تاریخ
جانشینی، سنتی عینی
چگونه از نقش دین استوار در زندگی اجتماعی انسان آگاه می شویم
شرح و تفسیر
مقایسه میان دو نظریه
انواع روابط موجود میان عناصر جامعه بشری
تفاوت میان الگوی برتر الهی و الگوی برتر فرعونی
فصل چهارم: سنت های اجتماعی و نقش آن در پیشرفت جامعه
سنت های الهی و جامعه انسانی
پدیده سنت های اجتماعی درآیات قرآن کریم
روش های پژوهش در سنت های اجتماعی
روش شهیدصدردربحث سنت های اجتماعی
نمایان سازی سنت های تاریخ درقرآن کریم
قرآن کریم و دو رویکرد علمی و تربیتی
شناختتاریخیونقشآندرهدایتوتربیت
ابعاد فرایند دگرگونی اجتماعی
نمونه ای ازجنبه انسانی فرایند دگرگونی
شناخت نقش سنت های تاریخ در هدایت انسان
قرآن کریم و بازشناسی سنت های تاریخ
روش های قرآن برای بیان سنت های اجتماعی (تاریخی(
نتیجه گیری و چکیده
سنت های اجتماعی ودلالت های آنها
ویژگی های سنت های اجتماعی (تاریخی(
انواع سنت های اجتماعی در قرآن کریم
نمونه هایی ازسنت های عینی در تاریخ
منظومه سنت های اجتماعی در قرآن کریم
چکیده بحث سنت های اجتماعی
فصل پنجم: ماهیت مشکل اجتماعی انسان و راه حل قرآنی
اصلی ترین مشکل اجتماعی
تلاش برای کشف علت اساسی این مشکل اجتماعی
راه های کارآمد برای حل این مشکل
وظیفه بزرگ دین و نقش آن در برطرف کردن این مشکل اجتماعی
واکاوی ماهیت درونی بشر و نقش آن در برطرف کردن این مشکل اجتماعی
سرشت رابطه میان اجزای ماهیت درونی انسان
الگوی برتر برای انسان و نقش آن در برطرف کردن این مشکل اجتماعی
انواع الگوهای برتر
دلایل انتخاب هرکدام از این الگوها
پیامدهای برآمده از برگزیدن هر کدام از گزینه ها
معبود نامتناهی نقطه آغاز انسان سازی
تشریح بررسی انواع الگوهای برتر
انگیزه هایی که الگوی نازل رابنیان می نهد
رنگ دینی در الگوهای نازل
فروپاشی امت و ازمیان رفتن الگوی نازل
اقدامات تاریخی در برابر امت سقوط کرده
الگوهای اخذ شده از بلند پروازی های محدود
عمومیت بخشی الگوهای محدود
عمومیت بخشی افقی نادرست
عمومیت بخشی زمانی نادرست
مقایسه میان الگوهای نازل و محدود
مراحل واژگونی نوع دوم الگوها
الگوی برتر حقیقی(نامتناهی(
الگوی برتر برای انسان در قرآن کریم
تأثیرالگوی برتر حقیقی بر مسیر بشریت
روش ها و نقش های دین حقیقی در پیشرفت انسان و جامعه بشری
1.ساختارعقیدتی حکومت اسلامی
2.ساختارانسان مسلمان در واقعیت جهان امروز
فصل ششم: نظریه اجتماعی در قرآن کریم
درونمایه نظریه (جانشینی انسان از طرف خداوند(
جانشینی انسان از طرف خداوند دو مرحله دارد
هدف جانشینی و دگرگونی بزرگ در ابزارها و شیوه ها
ابعادنظریه (ابعادجانشینی(
مفاهیم نظریه (مفاهیم جانشینی(
مسئولیت، رابطه ای دو بعدی است
چه زمانی اهداف جانشینی برآورده می شود
خط جانشینی در قرآن کریم
خط گواهی بر اعمال و زیرساخت های کلی آن
نقش خط گواهی بر اعمال (نقش مشترک گروه های سه گانه(
تفاوت های بنیادین بین گروه های سه گانه گواهان
روند جانشینی و گواهی بر اعمال در زمین
انقلاب پیامبران برای بازگرداندن جامعه توحیدی
امام معصوم (ع) وصی الهی در انقلاب
مرجعیت مرحله سوم خط گواهی بر اعمال
نتایج و دستاوردها (ابعاد تغییری که قرآن کریم پدید آورد(
نظریه قرآنی درباره جامعه، پایه و اساس قانون گذاری اسلامی است
اسلام ثابت است و زندگی در حال دگرگونی
استخراج نظریه اقتصادی اسلام
شهیدصدر و طرح جمهوری اسلامی
روش شهیدصدر در استخراج قانون اساسی جمهوری اسلامی
اندیشه های اصلی درطرح قانون اساسی
مقایسه میان قوانین فقهی قانون اساسی و قوانین موضوعه
شهیدصدر و نگاه آینده نگرانه به طرح جمهوری اسلامی
خاتمه: نتایج و دیدگاه ها
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات