کتاب ادیان در خدمت انسان

3 از 1 نظر

کتاب چاپی ادیان در خدمت انسان

صفحات کتاب : 408

معرفی کتاب ادیان در خدمت انسان

کتاب ادیان در خدمت انسان دومین جلد از مجموعه کتاب های در قلمرو اندیشه امام موسی صدر است که مشتمل بر 29 مقاله، سخنرانی و گفت وگو از امام موسی صدر دربارۀ دین، انسان، اسلام، تربیت، عبادت، تشیع، آزادی و ... است.

نام کتاب ادیان در خدمت انسان از موضوع سخنرانی تاریخی امام موسی صدر در کلیسای کبوشین بیروت اقتباس شده است. امام موسی صدر برای سخنرانی آغاز روزه به این کلیسا دعوت شده بود و در بخشی از سخنرانی او آمده است: «برای انسان گرد آمده ایم، انسانی که ادیان برای آمده اند ، ادیان یکی بودند و هر کدام ظهور دیگری را بشارت می داده است و یکدیگر را تصدیق می کرده اند. خداوند به واسطه این ادیان، مردم را از تاریکی ها به سوی نور ادیان یکی بودند، زیرا در خدمتِ هدفی واحد بودند: دعوت به سوی خدا و خدمتِ به انسان. و این دو نمودهای حقیقتی یگانه اند.

و آنگاه که ادیان در پی خدمت به خویشتن برآمدند، میانشان اختلاف بروز کرد. توجه هر دینی به خود آن قدر شد که تقریباً به فراموشی هدفِ اصلی انجامید. اختلافات شدت گرفت و رنج های انسان فزونی یافت.» 

در کتاب «ادیان در خدمت انسان» از آزادی مطبوعات، نقش و جایگاه دین در دنیای امروز، تمدن درخشان اسلامی و همچنین عدالت در اسلام صحبت شده که دیدگاه های متنوعی از امام موسی صدر به خصوص درباره مسائل روز را بر کشید و آنان را از اختلافاتِ ویرانگر نجات داد و پیمودن راه صلح و مسالمت آموخت. مطرح می کند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ادیان در خدمت انسان

مشخصات کتاب ادیان در خدمت انسان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 408

کنگره : ‏‫‬‭DS87/2‏‫‬‮‭‭‏‫‭/ص4‮الف‬4 1394

دیویی : ‏‫‬‭956/92044

کتابشناسی ملی : 3776012

شابک : 978-600-5676-32-7

سال نشر : 1394

نظرات درباره کتاب ادیان در خدمت انسان