کتاب از سیادت تا وزارت

3 از 1 نظر

کتاب چاپی از سیادت تا وزارت

صفحات کتاب : 223


معرفی کتاب از سیادت تا وزارت

کتاب از سیادت تا وزارت درباره مبانی رشد در هفت سال اول، دوم و سوم زندگی
انسان صحبت می‌کند. این کتاب برگرفته ا از مجموعه سخنرانی‌های محمدجعفر
غفرانی است.

در تعالیم کتاب  از سیادت تا وزارت هفت ساله اول که در ان کودک باید کرامت و سیادت کسب کند،
هفت ساله دوم که زمان پرورش عقل به وسیله ادب است و هفت ساله سوم که زمان
بلوغ و مورد مشورت قرار دادن و وزارت انسان است. 

گزیده کتاب از سیادت تا وزارت

طبق آموزه های قرآن کریم و اهل البیت علیهم السلام، رشد انسان در زندگی، یکنواخت نیست، بلکه سرعت و نحوه رشد، نیاز و توانائی های فرد در مراحل مختلف زندگی، دائماً در حال تغییر می باشد.


فهم «رشد» و مرحله ای بودن آن، از مهم ترین عوامل موفقیّت و افزایش کارائی والدین است و روشن کننده توان ها و نیازها و تنظیم کننده نقش و وظائف آنان در قبال خود و فرزندان می باشد و رفع دشواری ها و ناسازگاری های رفتاری و حلّ مشکلات و تعدیل انتظارات را ممکن می سازد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب از سیادت تا وزارت

مشخصات کتاب از سیادت تا وزارت

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 223

کنگره : ‏‫‭BP230/18‏‫‭/غ7‮الف‬4 1395

دیویی : ‏‫‭297/4837

کتابشناسی ملی : 4168753

شابک : ‫‭978-600-7218-92-1‬‬

سال نشر : 1395

نظرات درباره کتاب از سیادت تا وزارت