1 / 3

افسانه های آرام بخش

ناشر: اسم

نویسنده:


خرید کتاب افسانه های آرام بخش

نوع محصول: کتاب چاپی
17,000 تومان 21٪
13,430 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

این کتاب مجموعه مقالاتی است که سعید زیباکلام در طی سالهای گذشته حول موضوع عقلانیت نگاشته و در آن ها به بررسی ریشه های عقلانیت جدید و مسائل حاصل از آن پرداخته است.

گزیده ای از کتاب افسانه های آرام بخش:
در واقع نوشتن مقدمه برای چنین اثری کاری بس دشوار است، و شاید صحیح تر است بگویم برای راقم این سطور بسیار دشوار است. و لذا درست تر است این مقدمه را یاداشت نویسنده برای تذکر نکاتی چند قلمداد کنیم. نخست اینکه، هریک از نوشته های این کتاب را رساله خوانده ام زیرا هیچ کدام آنها مطابق الگوهای مرسوم و رایج مقاله نیستند. از طرف دیگر آنها نقش فصول کتابی را که از ابتدا تا انتها دارای پیوند و انسجامی معنی دار باشند ایفا نمی کنند.

به وضوح می توان هریک از رساله ها را حذف و یا جابه جا کرد بدون اینکه به محتوای هریک از آنها کمترین لطمه ای بخورد. به نظرآمد مقولهٔ رساله مناسب کاری از این سنخ باشد بدون اینکه این تسمیه هیچ بار ارزشی یا مثبتی را برای خود لحاظ کرده باشد. نکتهٔ دوم؛ در سراسر کتاب عنوان کتب و مجلات مطابق عرفی مقبول و مفید، ضخیم و ایرانیک شده اند.

نیز تمام اسامی خاص افراد، مؤسسات و نهادها هم برای سهولت تشخیصی،ضخیم شده اند. خواننده در پاره ای از موارد با کلماتی ضخیم و ایرانیک مواجه می شود که نه عنوان کتب و مجلات اند و نه اسامی اشخاص و نهادها. مطابق عرفی بسیار مفید، آنها تاکیدات نویسنده را افاده می کنند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات