کتاب افسانه های آرام بخش

3 از 1 نظر

ناشر: اسم

نویسنده:

کتاب چاپی افسانه های آرام بخش

صفحات کتاب : 199

معرفی کتاب افسانه های آرام بخش

کتاب افسانه های آرام بخش مجموعه مقالاتی است که سعید زیباکلام در طی سال های گذشته حول موضوع عقلانیت نگاشته و در آن ها به بررسی ریشه های عقلانیت جدید و مسائل حاصل از آن پرداخته است.

گزیده ای از کتاب افسانه های آرام بخش

در واقع نوشتن مقدمه برای چنین اثری کاری بس دشوار است، و شاید صحیح تر است بگویم برای راقم این سطور بسیار دشوار است. و لذا درست تر است این مقدمه را یاداشت نویسنده برای تذکر نکاتی چند قلمداد کنیم. نخست اینکه، هریک از نوشته های این کتاب را رساله خوانده ام زیرا هیچ کدام آن ها مطابق الگوهای مرسوم و رایج مقاله نیستند. از طرف دیگر آن ها نقش فصول کتابی را که از ابتدا تا انتها دارای پیوند و انسجامی معنی دار باشند ایفا نمی کنند.

به وضوح می توان هریک از رساله ها را حذف و یا جابه جا کرد بدون اینکه به محتوای هریک از آن ها کمترین لطمه ای بخورد. به نظرآمد مقولهٔ رساله مناسب کاری از این سنخ باشد بدون اینکه این تسمیه هیچ بار ارزشی یا مثبتی را برای خود لحاظ کرده باشد. نکتهٔ دوم؛ در سراسر کتاب عنوان کتب و مجلات مطابق عرفی مقبول و مفید، ضخیم و ایرانیک شده اند.

نیز تمام اسامی خاص افراد، مؤسسات و نهادها هم برای سهولت تشخیصی،ضخیم شده اند. خواننده در پاره ای از موارد با کلماتی ضخیم و ایرانیک مواجه می شود که نه عنوان کتب و مجلات اند و نه اسامی اشخاص و نهادها. مطابق عرفی بسیار مفید، آن ها تاکیدات نویسنده را افاده می کنند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب افسانه های آرام بخش

مشخصات کتاب افسانه های آرام بخش

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 199

کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP229/2‏‫‭/ز9‮الف‬7 1396‬

دیویی : ‏‫‭‏‫‬‭297/4812

کتابشناسی ملی : ‏‫ 3792329‬

شابک : ‫‭978-600-96951-0-2

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب افسانه های آرام بخش