افسانه های بیشتر

3 از 1 نظر

ناشر: اسم

نویسنده:

کتاب چاپی

19,000 تومان 21٪
15,010 تومان
ناموجود

خلاصه اثر

سعید زیبا کلام در مقدمه کتاب افسانه های بیشتر می نویسد:

اجزای این کتاب بیشتر از بیست سال است که در قلب و جانم در حال انعقاد و پخته شدن است. و این یعنی، آثار زیادی طی مدتی طولانی در تقویم آن نقش داشته اند. به طوری که محال است بتوانم به درستی هم نام آن آثار را ببرم و هم چیستی و میزان تاثیر گذاریشان را تعیین کنم. با این وصف اگر بخواهم از میان آن آثار به ذکر تنها یکی اکتفا کنم، که به نظر خودم بیشترین و ژرف ترین تاثیر را داشته، بی تردید باید از «کتاب الله حکیم» نام ببرم. آن که به طرز غیر قابل مقایسه با سایر کتب، گهگاه تمام قلب و جانم را زیر و رو می کرد و می فشرد و دگرگون و منفجر می کرد.

اگر چه روشن است که برخی از این سخن خشنود می شوند لیکن کثیری هم ناخشنود و ناامید می شوند. با اینکه هر شخص متامل و فکوری با کمترین غوری خود به این امر پی می برد لیکن زیباتر دیدم که خود آن را صریحا اعلام کنم.

در عین حال باید اذعان کنم که معماری و محتوای هر یک از رساله های کتاب افسانه های بیشتر محصول جوششی درونی بوده، وامداری منحصر بفردی به هیچ مکتب و مشرب خاصی ندارد.

این مجموعه از افسانه ها را «افسانه های بیشتر!» نامیده ام، از آن روی که جلد دوم کتاب «افسانه های آرام بخش» نیست!

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات