1 / 3

راز گاروالا عطرساز

ناشر : یارمند

نویسنده :

ویراستار : معصومه عدالت پور

ارائه دهنده : صاد

موضوعات


دانلود کتاب راز گاروالا عطرساز

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 818.3 کیلو بایت
صفحات کتاب : 158
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

سفیدی کاخ المَجد چون الماسی بود که در میان سبزی زمردی درختان و گل های رز دمشقی، چشم را می نواخت. پانزدهم هرماه صدای رفت وآمد افراد به کاخ های کوی امیرنشین شنیده می شد. خبر از رسیدن دورۀ زنانه ای بود که هر ماه در عمارت یا کاخ یکی از امیران برگزار می شد. عده ای از نیزان، اجاق آتش را برپا می کردند.

عده ای دیگر کنار رود کوچکی که از همۀ کاخ ها و عمارت ها می گذشت، گوشت و انواع میوه و سبزیجات را می شستند و در سبدهای چوبی می گذاشتند. بعد از اینکه بگیری سبزیجات تمام می شد، به ترتیب زیردست آشپز می چیدند تا بر اساس آنچه بانوی عمارت، بانو لنیان، دستور داده بود، غذای ظهر و شام ضیافت پخته شود.

بوی خورشت های گونا گون با ادویه های مغربی بوی خوشی بود که باعطر زنان مخلوط می شد و بوی مهمانی را در منطقۀ امیرنشین قُرطُبه جاری می ساخت...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 158

کنگره : PIR8334‭‬

دیویی : ‫8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 6217272

شابک : ‫‬‭‬‭978-622-969577-7

سال نشر : 1399

فهرست

فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم
فصل دهم
فصل یازدهم
فصل دوازدهم
فصل سیزدهم
فصل چهاردهم
فصل پانزدهم
فصل شانزدهم
فصل هفدهم
فصل هجدهم
فصل نوزدهم
فصل بیستم
فصل بیست ویکم
فصل بیست ودوم
فصل بیست وسوم
فصل بیست وچهارم
فصل بیست وپنجم
فصل بیست وششم
فصل بیست وهفتم
فصل بیست وهشتم
فصل بیست ونهم
فصل سی ام
فصل سی ویکم
فصل سی ودوم

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات