کتاب تاریخ تحلیلی جامعه شناسی دیوان سالاری در ایران

3 از 1 نظر

ناشر: یارمند

نویسنده:

ویراستار: معصومه عدالت پور

ارائه دهنده: صاد

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 2.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 365

خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی جامعه شناسی دیوان سالاری در ایران

دیوان سالاری از نهادهای اجتماعی است که به سان دیگر نهادها هم برآن ها تأثیر گذارده و هم از آن ها تأثیر می پذیرد.

اگر نگوییم که یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است؛ بی شک نمی توانیم بگوییم که در میان نهادهای اجتماعی کم اثرترین آن هاست. نهادی است که دیگر نهادها به شدت از آن تأثیر می پذیرد و در ساختار خود، دگرگونی های شگرفی را پدید آورده اند.

با شکل گیری هر جامعه و دولتی، دیوان سالاری آن نیز پدید آمده است و این دیوان سالاری تا اعماق زندگی مردم آن رسوخ کرده و حتی تا قرن های بعد، زندگی اجتماعی بازماندگان آنان را تحت تأثیر خود داشته است. دولت ها می آمدند و می رفتند؛ اما دیوان ها یا نظام اداری آن ها قرن های متوالی به قوت خود باقی و برقرار بوده و به کار خویش می پرداخته اند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها تاریخ تحلیلی جامعه شناسی دیوان سالاری در ایران

مشخصات کتاب تاریخ تحلیلی جامعه شناسی دیوان سالاری در ایران

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 365

کنگره : JF1501

دیویی : 302/350955

کتابشناسی ملی : 6207736

شابک : 978-622-96957-6-0

سال نشر : 1399

نظرات درباره تاریخ تحلیلی جامعه شناسی دیوان سالاری در ایران