1 / 3

تاریخ تحلیلی جامعه شناسی دیوان سالاری در ایران

ناشر : یارمند

نویسنده :

ویراستار : معصومه عدالت پور

ارائه دهنده : صاد

موضوعات


دانلود کتاب تاریخ تحلیلی جامعه شناسی دیوان سالاری در ایران

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 365
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

دیوان سالاری از نهادهای اجتماعی است که به سان دیگر نهادها هم برآن ها تأثیر گذارده و هم از آن ها تأثیر می پذیرد.

اگر نگوییم که یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است؛ بی شک نمی توانیم بگوییم که در میان نهادهای اجتماعی کم اثرترین آن هاست. نهادی است که دیگر نهادها به شدت از آن تأثیر می پذیرد و در ساختار خود، دگرگونی های شگرفی را پدید آورده اند.

با شکل گیری هر جامعه و دولتی، دیوان سالاری آن نیز پدید آمده است و این دیوان سالاری تا اعماق زندگی مردم آن رسوخ کرده و حتی تا قرن های بعد، زندگی اجتماعی بازماندگان آنان را تحت تأثیر خود داشته است. دولت ها می آمدند و می رفتند؛ اما دیوان ها یا نظام اداری آن ها قرن های متوالی به قوت خود باقی و برقرار بوده و به کار خویش می پرداخته اند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 365

کنگره : JF1501

دیویی : 302/350955

کتابشناسی ملی : 6207736

شابک : 978-622-96957-6-0

سال نشر : 1399

فهرست

مقدمه
بخش اول: ماهیت جامعه
جامعه و تاریخ
ایران در دورۀ پرومتئوس
زرتشت و ایران
فلسفۀ ایران باستان
فصل اول: تمدن های بزرگ باستانی؛ عصر کشاورزی _ دامداری
ویژگی های جامعۀ کشاورزی _ دامداری
یک جانشینی
جمعیت
آثار مستقیم یا درجه اول زراع تپیشگی
فصل دوم: جامعۀ صنعتی (مدرنیسم)
علل انقلاب صنعتی
پیشرفت های حمل ونقل دریایی و کشف دنیای جدید
ماشین چاپ و انتشار اطلاعات
فصل سوم: نظام صنعتی و نهادهای اجتماعی
تفکیک اجتماعی و پیچیدگی اجتماعی
ورود به دوران انقلاب صنعتی
فلسفۀ تاریخ دوران وابسته به انقلاب صنعتی
فصل چهارم: ویژگی های جامعۀ صنعتی
۱ شالوده های اطلاعاتی به عنوان تکنولوژی و جهان بینی
۲ فناوری (تکنولوژی)
۳ جمعیت زیاد
۴ فرد ب هعنوان واحد اساسی کار و عدم اهمیت نسبی روابط خویشاوندی و روابط قومی و
قبیل های
۵ شهرها و دادوستد
۶ دگرگونی چشمگیر در ساختار خانواده
۷ تخصصی شدن کارها و در پی آن قشربندی اجتماعی و تحرک اجتماعی بیشتر
۸ نهاد حکومت و سیاست به سمت مردم سالاری گرایش پیدا م یکند
۹ مالکیت زمین و جنگ
۱۰ بهبود تغذیه و بهداشت، افزایش طول عمر و کاهش نرخ مرگ ومیر
۱۱ افزایش مهاجرت به سوی جوامع صنعتی
۱۲ ازهم پاشیدن ارزش های سنتی
فصل پنجم: فروریختن قواعد حا کم و پدیدآمدن قواعد نو
همسان سازی (استانداردکردن)
تخصصی کردن کارها
هم زمان سازی
مترا کم سازی
فزون سازی حدا کثری
متمرکزکردن
بخش دوم: جامعۀ ایرانی
فصل ششم: محیط زیست ایرانی
فصل هفتم: محیط زیست اجتماعی _ انسانی ایرانی
فصل هشتم: ایران در دورۀ مادی
فصل نهم: ایران در دورۀ پارسی ها (هخامنشی)
فصل دهم: سازمان سیاسی و تشکیلات اداری حکومت اشکانی
فصل یازدهم: بررسی سازوکارهای اجتماعی و نظام دیوان سالاری در عصر ساسانیان
نظام اجتماعی و سیاسی عصر ساسانی
تشکیلات حکومتی و دیوان سالاری ساسانی
شهرتاران
ویسپوهران= واسپوهران
وزرگان = بزرگان
آزاذان= آزادان
تشکیلات وزرگ فرمذار (وزیر اعظم)
تشکیلات دیوان سالاری ساسانی
تمرکزگرایی و ادارۀ ایالات در دورۀ ساسانی
طبقات بستۀ اجتماعی
فصل دوازدهم: اسلام در ایران
اسلام در واپسین روزهای دولت ساسانی
اسلام در مهد؛ رهبری حضرت محمد(ص)
جنگ بدر
جنگ احد
جنگ خندق
نظام حکومت و امارت در عصر پیامبر(ص)
دیوان سالاری عرب ها در زمان جاهلیت
حکومت اسلامی در زمان خلفای راشدین
دیوان سالاری رایج در زمان خلافت
عمربن خطاب دومین خلیفۀ مسلمانان
نظر مورخان در باب عطایا و فتوح در زمان خلافت عمر
حکام و کارگزاران حکومتی در دورۀ عمر
مالیه در زمان خلافت عمر
صوافی
مصادرۀ اموال عاملان حکومتی
به داوری نشستن یا نظر در مظالم (دادرسی)
خلافت عثمان بن عفّان
دیوان سالاری و ادارۀ امور عمومی در عصر عثمان بن عفّان
دیوان سالاری در خدمت علی بن ابی طالب(ع)
اعزام کارگزاران حکومتی به سرزمین های اسلامی
انتخاب کوفه به عنوان مرکز خلافت توسط علی(ع)
رفتار علی(ع) با جنگاوران و شکس تخوردگان
روش علی(ع) در ادارۀ امور مالی خلافت
میزان خراج اراضی و روش احصای آن در زمان علی(ع)
بیت المال و تقسیم آن در زمان علی(ع)
غنایم
فیء
جزیه
خراج
تقسیم بیت المال
نظارت بر کارگزاران حکومتی
منابع
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات