کتاب کتابچه هفت قانون معنوی موفقیت

راهبردهای عملیاتی جهت تحقق رویاها

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 128.1 کیلو بایت

خلاصه کتاب کتابچه هفت قانون معنوی موفقیت

هفت قانون معنوی موفقیت

یعنی راهبردی عملیاتی جهت تحقق رویاها

هنگامی که نگرش معنوی به موفقیت، در زندگی روزمره نفوذ کند، انسان می تواند تقدس ذاتی خود را بشناسد. بدین ترتیب، موفقیت، شادی، و رفاه، به طور طبیعی در زندگی جاری می شوند. هر فردی، یک هدیه ویژه برای جهان دارد. هنگامی که استعدادهای منحصربه فرد، نیازهای منحصربه فرد انسان را برآورده می سازند، شکوفایی و پیشرفت به طور طبیعی حاصل می شود.
موفقیت تنها به معنی رسیدن به ثروت و مقام نیست. شیوه معنوی نگرش به موفقیت، شامل دستاوردها، روابط سالم، لذت، سهولت، فراوانی، و رفاه عمومی است.

کتاب "هفت قانون معنوی موفقیت"، دیپاک چُوپرا، ترسیم کننده هوش معنوی مورد نیاز برای دستیابی به موفقیت است.
انسان ها در پایه ای ترین سطح خود آگاهی مطلق هستند، یعنی دارای خلاقیت، امکانات، هوش و آسایش بی حدومرز هستند. لحظه حاضر، نتیجه لحظات پیشین شما است، و می تواند بهتر یا بدتر از آن ها باشد. هرچه شما سخاوتمندتر باشید، راحت تر می توانید چیزی که می خواهید را دریافت کنید. بخشندگی بدون توقع، می تواند به دریافت ِگسترده و عمومیِ چیزی که بخشیده شده است بینجامد.
شما باید از همه وابستگی های خود دل بریده و از "نتیجه" چشم بپوشید تا به موفقیت اجازه دهید آزادانه به سوی شما بیاید. پس از تعیین نیات و اهداف، رها کردن "نتایج مشخص و ثابت"، می تواند قدرت توانایی مطلق را به طور کامل در اختیار شما قرار دهد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات