کتاب وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید

مجموعه داستان

3 از 1 نظر

ناشر: صریر

نویسنده:

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 237.1 کیلو بایت
صفحات کتاب : 102

خلاصه کتاب وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید

وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید 

 وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید مجموعه داستان هایی با موضوع دفاع مقدس و ادبیات مقاومت نوشته علیرضا پارسی است.

داستان های اول تا پنجم این مجموعه درسال ۱۳۹۲ نگاشته شد وبرای نخستین بارهم سال ۱۳۹۳ در روزنامه گلچین امروز و سپس سال ۱۳۹۴ درروزنامه آوای شمال چاپ شده اند. اما داستان های ششم تا سیزدهم این مجموعه درفاصلهٔ سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ به رشتهٔ تحریردرآمدند والبته تک تک آن ها، بارها دردوران آتش وخون وبرخی بعدازآن دوران درمطبوعات مختلف استان وسراسری به چاپ رسید.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 102

کنگره : ‏‫PIR7981‭‬ ‭/‮الف‬45‏‫‬‭و7 1398

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 5629310

شابک : ‫‭978-600-331-634-8

سال نشر : 1398

نظرات