کتاب جنگ در مرخصی

زندگی نامه داستانی شهید جاوید الاثر رضا ابوالحسنی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی جنگ در مرخصی

حجم دانلود: 5.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 255

معرفی کتاب جنگ در مرخصی 

 زندگی نامه داستانی شهید جاوید الاثر رضا ابوالحسنی 

 ابوالفضل دست رضا را گرفت. «یا علی!» پشت کامیون سی نفر آدم نشسته بودند. رضا پرسید: «چند ساعت راهه؟» ابوالفضل اسلحه اش را چرخاند و به لکۀ سیاهی که روی قنداقش افتاده بود، نگاه کرد. «شاگرد راننده می گفت به جاده بستگی داره.» عباس خوابیده بود. رضا پرسید: «به چی؟»

«نگفت. تو ابرها بود. می گفت اسلحه ت رو بده باهاش عقاب بزنم. خدا به خیر کنه.»
راننده از روی دست انداز پرید. عباس بیدار شد و دوروبر را نگاه کرد. رضا گفت: «پاشو بابا حمله کردن!» عباس نشنید. دست به سینه تکیه داد به کوله اش و دوباره خوابید. یکی از بچه ها زیارت عاشورا می خواند. هوا ابری بود. رضا به پارچه ای که کنار ابوالفضل افتاده بود، نگاه کرد. آسمان روشن شد. «چند دقیقه دیگه می باره.» رضا دماغش را بالا کشید. هنوز آسمان را نگاه می کرد. «نمی باره.»

ابوالفضل بلند شد. کمک کنید این پارچه رو بکشیم روی کامیون. عباس ابوالفضل را نگاه می کرد. «چه کاریه؟! هنوز که نباریده. بعد فکر کردی به این راحتیه؟» رضا داشت به صدای زیارت عاشورا گوش می داد. «تازه چشم این بنده خدا هم تو تاریکی نمی بینه.» پسر کتاب دعا را پایین گرفت و رضا را نگاه کرد. رضا لبخند زد و دست روی سینه گذاشت. «عرض ارادت!»

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب جنگ در مرخصی

مشخصات کتاب جنگ در مرخصی

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : اوج بندگی

صفحات کتاب : 255

کنگره : PIR8354‭‬ ‭

دیویی : 8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 6041038

شابک : 978-622-717700-8

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب جنگ در مرخصی