کتاب آیین اعتدال

پیامی برای آشتی مذاهب

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 442.1 کیلو بایت
صفحات کتاب : 151

خلاصه کتاب آیین اعتدال

آیین اعتدال 

 پیامی برای آشتی مذاهب 

 بسیاری از گزاره هایی که سایر مسلمانان به آنها اعتقاد دارند، مقبول مذهب شیعه دوازده امامی بوده و شیعیان نیز به آنها باور دارند. از سوی دیگر، بیشتر گزاره های اختلافی میان مذهب شیعه و سایر مذاهب، همان گزاره هایی است که در میان آن مذاهب مانند: ماتریدیه، سلفیه، اشاعره، معتزله، صوفیه، اباضیه و زیدیه نیز اختلافی است. چنین اختلافی منحصر در گزاره های اعتقادی نبوده، بلکه دامنه آن، حوادث تاریخی و گزاره های فقهی و علمی را نیز در بر می گیرد. ما به نوبه خود تلاش می کنیم بسیار کوتاه اما گویا، تصویری از اصول اعتقادی مذهب امامیه و جایگاه اجتهاد در این مذهب ارائه کنیم تا بدین وسیله، زمینه ورود به بحث اصلی را فراهم آوریم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 151

کنگره : BP233/5‏‫‬‮‭‏‫‬‮‭/ح2آ9 1396

دیویی : 297/482

کتابشناسی ملی : 4706749

شابک : 978-600-8200-87-1

سال نشر : 1396

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات