کتاب برنامه ریزی محرومیت زدایی

با رویکرد ایفای نقش موثر نیروهای مشارکتی مردمی

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 5.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 264

خلاصه کتاب برنامه ریزی محرومیت زدایی

برنامه ریزی محرومیت زدایی 

 با رویکرد ایفای نقش موثر نیروهای مشارکتی مردمی 

 کتاب برنامه محرومیت زدایی : مبانی، اصول، فنون و روش های علم «برنامه ریزی در جهت محرومیت زدایی» از مناطق محروم است که با رویکردی به مشارکت نهادهای مردمی و به منظور استفاده «اردوهای جهادی» تدوین یافته است.

نگارنده معتقد است که فعالیت های فرهنگی و تبلیغی، همواره نیازمند زمینه های اقتصادی و زیرساختی مناسب است و مسلما بدون فراهم آوردن ملزومات زندگی در حد استاندارد، نمی توان از آن جامعه انتظار داشت که بدون توجه به نیازهای اولیه زندگی، در راستای کمال انسانی خود گام بردارند.

نگارنده ابتدا مقدمه ای نسبتا مفصل را در شناخت ماهیت اردوهای جهادی و ساختار آن ارایه نموده و سپس به مباحث اصلی کتاب و به دنبال آن ارایه نمونه ای واقعی از یک برنامه ریزی پرداخته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 264

کنگره : HN670/2‭‬

دیویی : 307/141720955

کتابشناسی ملی : 6114716

شابک : 978-622-7177-25-1

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات