کتاب مبانی و تاریخ سیاه آل خلیفه

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی مبانی و تاریخ سیاه آل خلیفه

حجم دانلود: 5.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 102

در کتاب مبانی و تاریخ سیاه آل خلیفه به صورت مستدل به بیان احتمالات چگونگی تسلط آل خلیفه بر بحرین پرداخته شده و در نهایت با بیان ادله و شواهد تاریخی، احتمالی که به حقیقت نزدیک تر بوده را بیان می دارد.

در کتاب مبانی و تاریخ سیاه آل خلیفه بیان شده که آل خلیفه با هدف یافتن مأمن و مسکن به مناطق مختلف حاشیه خلیج فارس مهاجرت می کرده است؛ اما به دلیل اینکه همواره مشکلات و گرفتاری هایی در آن مناطق به وجود می آورده، از آن منطقه اخراج می گردید.

این خاندان در نهایت با نقشه استعمار انگلستان و با کمک قبایل مناطق حاشیه خلیج فارس به بحرین منتقل می شود و با خون و خونریزی هایی که ایجاد می کند، تلاش می دارد تا سلطه خود را در آن منطقه مستحکم سازد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب مبانی و تاریخ سیاه آل خلیفه

مشخصات کتاب مبانی و تاریخ سیاه آل خلیفه

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 102

کنگره : BP239‏‫‬‮‭‏‫‬‮‭/ب925م2 1395

دیویی : 297/53095365

کتابشناسی ملی : 4569267

شابک : 978-600-96141-7-2

سال نشر : 1395

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب مبانی و تاریخ سیاه آل خلیفه