1 / 3

تاریخ پیدایش علوم جدید در اروپا

در اروپا

موضوعات


خرید نسخه چاپی: bookroom.ir

دانلود کتاب تاریخ پیدایش علوم جدید در اروپا

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 36.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 532
15,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب حاضر اثری از پائولو روسی استاد فقید "تاریخ علم" دانشگاه فلورانس و عضو فرهنگستان ملی تیزبینان ایتالیاست.

او در این اثر که آن را حاصل چهل سال بررسی هایش درباره برخی موضوعات انقلاب علمی همراه با آخرین اصلاحات مورد نظرش معرفی می کند، با قلمی جذاب و پخته بسترهای اعتقادی ، فرهنگی و اجتماعی تحول علوم نوین در فاصله تقریبا دو سده سرنوشت ساز از تاریخ اروپا منتهی به پایان قرن هفدهم را تشریح می کند.

کتاب برای فیلسوفان نوشته نشده و در وهله اول برای علاقمندانی است که مشتاق آگاهی از سیر تاریخی آرا و اندیشه ها در علوم طبیعی و فلسفه هستند.

این کتاب یکی از پانزده اثری است که طی دو دهه گذشته پنج ناشر اروپایی در پیوند با یکدیگر تحت عنوان مجموعه "احداث اروپا" منتشر کرده اند و تاریخ اروپا را از جنبه های مختلف و، از آن مهم تر، از منظری جدید و متفاوت، به قلم 15 مورخ و جامعه شناس ممتاز غربی به سرپرستی ژاک لو گوف مورخ فرانسوی تشریح می کنند.

هدف اصلی پائولو روسی، در این کتاب پاسخ گویی به دغدغه های دانش پژوهانی است که می خواهند به فرآیند تاریخی پیچیده و دشوار و در عین حال پرجاذبه و هیجان انگیز تکوین و تحول علوم نوین پی ببرند و بسترهای اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و تاریخی چنین پدیداری را درک و لمس کنند.

نویسنده در این اثر دوره زمانی بیش از دو سده را مبنای بررسی عالمانه خود قرار می دهد و نگاهی هوشمندانه و آگاهی بخش به علل و عوامل زایش و بالندگی علوم جدید می افکند و جهان بینی، مبانی، سبب ها و ابزارآلات پیدایش آن را کندوکاو می کند.

بدون شک بزرگترین شاخصه و وجه ممتاز کتاب، اطلاعات عمیق و گران بهای پائولو روسی در این عرصه و گزینش محققانه منابع و مآخذ بی همتایی است که آن ها را در تتبعات خود مورد استناد قرار می دهد و تصویری چکیده، رسا، شفاف و سرراست از سیر پیدایش علوم جدید به پژوهنده منتقل می سازد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 532

کنگره : Q127‭‬ ‭/‮الف‬4‏‫‭ر9 1393

دیویی : 509

کتابشناسی ملی : 3437063

شابک : 978-964-12-0695-8

سال نشر : 1393

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

فهرست

سخن ناشر
مقدمۀ مترجم
سرآغاز
دانش اروپایی
یک انقلاب و پیشینۀ آن
دربارۀ این کتاب
فصل اول موانع
آنچه می دانیم، فراموش کنیم
فیزیک
کیهانشناسی
فرومایگان
فصل دوم اسرار
مروارید پیش پای خوک
دانش سحری
دانش عمومی
سنتهای سحری و انقلاب علمی
اسرار و دانش عمومی
فصل سوم مهندسان
نظریه وعمل
مهندسان وماشینها
کارگاه
لئوناردو داوینچی
کارگاه و دانشسرا
علمی روبه پیشرفت
هنر و طبیعت
ددالوس و لابیرنت
فصل چهارم دنیای نادیده
چاپ
کتب باستانی
کهنه و نو
کتب مصور
ستارگان جدید
دنیای ذره ها
دنیای جدید
فصل پنجم دنیای جدید
نیکولاس کوپرنیک
دنیای خُردشده
تیکو براهه
کپلر
فصل ششم گالیله
آثار اولیه
اکتشافات نجومی
طبیعت و انجیل
ذهن گرایی و واقع گرایی
کوپرنیک محکوم میشود
کتاب طبیعت
دو منظومۀ اصلی
فروپاشی کیها نشناسی ارسطویی
هندسه، نسبیت، لختی
جزر و مّد
تراژدی گالیله
فیزیک جدید
فصل هفتم دکارت
سیستم
زیرنقاب
بیان ریاضیاتی هندسه
فیزیک و کیها نشناسی
جهان به مثابۀ هندسه
فصل هشتم جهانهای بیشمار
خلأ بی انتها
کائنات بی انتها با ساکنان بی شمار
گالیله، دکارت و بی کرانگی جهان
ما در عالم تنها نیستیم
فرضیه های هویگنس
بحران و پایان انسا ن محوری
فصل نهم نظریه های مکانیکی
نیاز به تخیل
مکانیک و ماشین
طبیعی و مصنوعی: علم و عمل
حیوان، انسان، ماشین
آیا افزارگر می تواند مسیحی هم باشد؟
لایب نیتس و انتقاد از نظریۀ مکانیکی
فصل دهم نظریه های شیمیایی
شیمی و پیشینیان آن
پاراسلسوس
پیروان پاراسلسوس
شیمی درمانگران
شیمی و نظریه های مکانیکی
مکانیک و حیا تگرایی
فصل یازدهم نظریه های مغناطیسی
اتفاقات عجیب
ویلیام گیلبرت
یسوعیان و جادو
تجربیات محتاطانه و طرحهای متهورانه
گوی گوگردی
موسیقی و جنون رقص
فصل دوازدهم قلب و تولیدمثل
خورشید اُرگانیسم
نظریه های تخم گذاری و ذرۀ جاندارگرایی
نظریۀ پیش دیسی
فصل سیزدهم زمان و طبیعت
کشف زمان
سنگهای عجیب
اشیای طبیعی چگونه به وجود م یآیند؟
نظریه ای قدسی دربارۀ زمین
لای بنیتس و پروتوگایا
پیروان نیوتن و دکارت
فصل چهاردهم طبقه بندی
پوآ بالبوزا (علف چمنزار)
طبقه بندی
زبان جهانی
زبانی برای توصیف طبیعت
نا م نهادن یعنی دریافتن
کمک به حافظه
اصلی و فرعی
فصل پانزدهم ابزارها و نظریه ها
کمک حسی
کمک فکری
فصل شانزدهم آکادمیها
دانشگاه
آکادمی
آکادمیهای اولیه
پاریس
لندن
برلین
بولونیا
نشریات
فصل هفدهم نیوتن
اصول ریاضی فلسفۀ طبیعی
توضیحات عمومی
نورشناخت
زندگانی نیوتن
نگاهی اجمالی به دست نوشته های نیوتن
سؤالات عمومی (ضمیمۀ نورشناخت)
چرخۀ کیهانی
گاه نگاری
حکمت پیشینیان
کیمیا
مذهب و مکاشفات نیوتن
تفسیر انجیل و طبیعت
نتیجه
گاهنگاری
کتابنامه
نمایۀ اشخاص

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات