کتاب اصول کار تیمی

3 از 1 نظر

صوتی

حجم دانلود: 76.9 مگا بایت

خلاصه کتاب اصول کار تیمی

اصول کار تیمی

ویژگی های یک گروه نتیجه بخش را بیاموزید و همچنین نقش خود را به عنوان یک عضو، در مفید بودن گروه ایفا کنید. علاوه بر اهمیتِ دانستن نقاط ضعف و قوت خود، مربی مدیریت، کریس کرافت، تحقق انتظارات، گوش دادن به اعضای دیگر گروه، واضح بودن ارتباط، بیش از یک نقش در گروه ایفا کردن و مشوق خوبی بودن را هم از ویژگی های یک هم گروهی خوب میداند.

سرفصل ها :

• شناسایی نحوه ی کار به طور موثر به عنوان یک گروهِ بدون مدیریت

• افزایش دادن مهارتتان برای برقراری بهتر ارتباط و اعتماد بیشتر

• اداره کردن درگیری های گروه

• سنجیدن چگونگی تحویل دادن نتایج موثق و معتبر

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات