کتاب رهبری با نوآوری

3 از 1 نظر

صوتی رهبری با نوآوری

حجم دانلود: 91.1 مگا بایت

رهبری با نو آوری

هیچ شرکتی نمیتواند بدون نوآوری زنده بماند. تمام شرکت های بزرگ یا کوچک، جدید یا قدیمی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، همگی باید به سوی موفقیت پیش بروند. اما چگونه نوآوری بدون توقف را پرورش میدهید؟ متخصصان استراتژی، آنیل گوپتا و هایان ونگ منطق اصلی نوآوری را مطرح می کنند و نشان میدهند که چگونه رهبران در بسیاری از شرکت هایی ازقبیل اپل، آمازون، گوگل و آکادمی خان، نوآوری را بدون از دست دادن کنترل پرورش میدهند. آنها چندین روش را مشخص میکنن که عبارت است از تفکر طراحی، استارتاپ ناب، و نوآوری مشارکتی که در آن، هر سازمانی میتواند نوآوری کند. و نیز آنها نشان میدهند که چگونه شرکت ها میتوانند قوانین بازی را ازطریق تعریف مجدد مشتری نهایی، تفکر مجدد جایگاه ارزش برای مشتری، و یا ساختار بندی زنجیره ارزش تغییر دهند. و آنها درباره علت و چگونگی تغییر دیجیتال و نوآوری اجتماعی بحث می کنند. از این استراتژی ها استفاده کنید تا روش های جدیدی را برای نوآوری در سازمان خود کشف کنید.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب رهبری با نوآوری

مشخصات کتاب رهبری با نوآوری

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره کتاب رهبری با نوآوری