کتاب مبانی کارگردانی تئاتر

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی مبانی کارگردانی تئاتر

حجم دانلود: 12.6 مگا بایت
صفحات کتاب : 512

بنیاد آموزه ها و باورهای الکساندر دین و لارنس کارا در مورد کارگردانی تئاتر، بر ارائه اصول و مبانی مشخصاً انضباطی است که پشتوانه علمی و عملی کارگردانان تئاتر، اعم از نوپا یا باتجربه در هر یک از فرم های نمایشی است، بی آنکه سهم خلاقه کارگردان را محدود کند.


این استادان معتقد به فرایند تحلیل گام به گام اند که به منزله یک روش کارآمد آموزشی در کارگردانی تئاتر عمل کند. کتاب مبانی کارگردانی تئاتر هم به واقع کتاب کار گام به گام کارگردانان تئاتر سراسر جهان در بیش از چهار دهه از زمان انتشار آغازین آن بوده است، کتابی که رمزگشای معضلات عمده تکنیکی(فنی) و مسائل ویژه وجه دیداری صحنه در کارگردانی تئاتر، یعنی همان مبانی و اصولی است که سازوکار کار صحنه را تشکیل می دهند.

نویسندگان کتاب حاضر ضمن بحث در نظریه درام، تکنیک ها(فنون) را به آزمون می گذارند، لغزش های احتمالی را تصحیح می کنند و مفاهیم اصلی تمرکز توجه به صحنه و قاب بندی آن، تصویرسازی از صحنه و آفرینش پویا بر صحنه نمایش را مورد توجه قرار می دهند. کتاب مبانی کارگردانی تئاتر در اصل کتابی است که در بسط ثلث اول دست نوشته های الکساندر دین به نام شرح درس کلاس کارگردانی تئاتر نوشته شده است و شامل مطالبی است که در کلاس کارگردانی سال اول دانشکده درام، دانشگاه ییل تدریس شده است.

یگانگی کتاب مبانی کارگردانی تئاتر در تحلیل کامل و مشروح ضروریات کارگردانی نمایش است.

چاپ اخیر کتاب همچنان به کاوش در این مبانی ادامه می دهد، چنان که مبانی یاد شده به حال و هوای تئاتر معاصر مربوط شده و مواد جدید مبتنی بر واقعیات، تمرین ها، تصاویر و عکس ها به آن افزوده شده است. هدف این کتاب تشریح و ارائه راه و روش هایی است که می تواند به هنرجوی کارگردانی برای کار در هر شکل تئاتر مبنا و پایه علمی بدهد بی آنکه سهم خلاقه خویش را محدود کند. جاذبه این کتاب در شکل ارائه محتوای آن یعنی فرایند گام به گام تحلیلی که به عنوان روش تدریس در کلاس عمل می کند نیز نهفته است.

کتاب حاضر گذشته از جایگاهی که در نزد عموم علاقمندان تئاتر دارد، توجهی آشکار به دانشجویان هنرهای نمایشی و آموزش صحیح و بایسته آنان نشان می دهد و از این روی، و براساس آرای استادان جهانی این رشته، باید آن را یکی از مهم ترین آثار معیار در حیطه آموزش های هنری و دانشگاهی در زمینه تئاتر و به ویژه کارگردانی تئاتر ولقع گرایانه دانست.

این کتاب در پنج بخش مقدمه، بازیگر، پنج اصل کارگردانی تئاتر، شیوه اجرا در صحنه های مرکزی(میدانگاهی) و روال تولید به نگارش در آمده است که هر بخش به تفصیل اصول و مبانی کارگردانی تئاتر را برای علاقمندان بازگو می کند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب مبانی کارگردانی تئاتر

مشخصات کتاب مبانی کارگردانی تئاتر

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 512

کنگره : ‏‫‬‭PN2053‏‫‭‏‫‬‭‬‭/د9‮ال‍ف‌‬6 1392

دیویی : ‏‫‬‭792/0233

کتابشناسی ملی : ‏‫3416208‬

شابک : 978-964-12-0680-4

سال نشر : 1392

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب مبانی کارگردانی تئاتر