کتاب استراتژی تصمیم گیری

3 از 1 نظر

صوتی استراتژی تصمیم گیری

حجم دانلود: 48.9 مگا بایت

استراتژی تصمیم گیری

هنر و علم تصمیم گیری کسب و کار را از مربی رهبری مایک فیگلیولو می آموزیم که چهار سبک تصمیم گیری: خودکامه، مشارکتی، دموکراتیک و توافقی را مشخص می کند و نشان می دهد که کدام سبک برای شرایط خاص مناسب است. با شناختن ابهامات در بخشی از هر فرآیند تصمیم گیری، مایک شما را با چهار نوع ابهام که با آن مواجه هستید روبرو می کند تا بتوانید آنچه را که باید به منظور کاهش خطر و برنامه ریزی برای احتمالات بدانید فرا بگیرید. او همچنین تکنیک هایی را برای مشارکت ذینفعان در فرآیند تصمیم گیری ارائه می دهد و توضیح می دهد که چگونه از یک ماتریس RACI یعنی مسئولیت، پاسخگویی، مشورت و آگاهی استفاده کنید. اعمال این مفاهیم اصلی به شما کمک می کند سریع تر تصمیم گیری کنید، ریسک کمتری را متحمل شوید و از تصمیمات خود حمایت بیشتری کنید.

موضوعات شامل:

• تبیین سبک تصمیم گیری

• توضیح منافع تصمیم گیری مشارکتی

• تعیین زمان مناسب برای استفاده از تصمیم گیری مشارکتی

• عناوین متشکله ماتریس RACI

• توضیح چگونگی کاهش ریسک تصمیم گیری

• پیاده سازی چرخه تصمیم گیری

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب استراتژی تصمیم گیری

مشخصات کتاب استراتژی تصمیم گیری

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره کتاب استراتژی تصمیم گیری