کتاب معاد، سرنوشت جاودانه انسان

5 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی معاد، سرنوشت جاودانه انسان

حجم دانلود: 2.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 227

معاد، سرنوشت جاودانه انسان 

 در این کتاب که با عنوان «معاد، سرنوشت جاودانۀ انسان» به چاپ می رسد، برخی از براهین و ادلّۀ مربوط به معاد، به گونه‏ای برگزیده و بیان شده است که اوّلاً نیاز کمتری به مقدّمات پیچیدۀ علمی و توضیحات فنّی فراوان داشته باشد و ثانیاً اکثر قریب به اتّفاق مطالب با تکیه بر آیات قرآن کریم و با شواهد قرآنی و روایی بیان شده است. همچنین بسیاری از مطالب ارائه شده در این کتاب، از حیث محتوا یا از جهت شکل تبیین، از ابتکارات آیت الله العظمی مظاهری است و از این جهت در برخی موارد با سایر کتب اعتقادی در زمینۀ معاد، متفاوت است. لازم به ذکر است که مبنای آیت الله العظمی مظاهری در طرح این مباحث، تذکّر و یادآوری بحث کلّی معاد برای تزکیۀ نفوس و تنبیه و بیداری مخاطبان و تربیت اخلاقی عموم خوانندگان بوده است؛ بنابراین به طور طبیعی ممکن است بعضی از خصوصیّات و جزئیات معاد در این کتاب بیان نشده باشد. کتاب حاضر در دوازده فصل تنظیم گردیده و در آن، سفر آخرت، در سه منزل کلّی احتضار، قبر و قیامت بررسی می شود. فصل ابتدایی کتاب، به بیان کلیّاتی دربارۀ مسألۀ معاد اختصاص دارد و پس از آن در فصل دوّم، مطالب سودمندی دربارۀ احتضار بیان شده است. در فصل سوّم و چهارم منزل قبر و حیات برزخی انسان به تصویر کشیده شده و نکات ارزشمندی در این خصوص بیان گردیده است. از فصل پنجم تا پایان کتاب نیز مباحثی در باب منزل قیامت بیان می شود. در پایان کتاب نیز دو ضمیمه، دربردارندۀ آیاتی از قرآن کریم با موضوع نعمت های بهشت و عذاب های دوزخ، افزوده شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب معاد، سرنوشت جاودانه انسان

مشخصات کتاب معاد، سرنوشت جاودانه انسان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 227

کنگره : BP222‏‫‭/م65م6 1393

دیویی : 297/44

کتابشناسی ملی : 3436849

شابک : 978-964-2985-44-9

سال نشر : 1393

نظرات درباره کتاب معاد، سرنوشت جاودانه انسان