کتاب هرمنوتیک دانش

عصر جدید مدیریت دانش

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی هرمنوتیک دانش

حجم دانلود: 5.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 179

هرمنوتیک دانش

یا فرآیند برنامه ریزی جهت جمع آوری، کسب و فهم صحیح دانش درون و بیرون
سازمان جهت دستیابی به موفقیت در راستای اهداف سازمانی، مدیریت دانش نام
دارد.

فهم صحیح مدیریت دانش درگرو فهم اجزای آن است. اجزای مهم مدیریت
دانش که تاکنون هم به آن اشاره شده است به ترتیب عبار ت اند از:
1. داده 2. اطلاعات 3. دانش 4. خرد
در این کتاب دانش برای اولین بار به دودسته دانش خام و دانش پخته تقسیم شده
است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب هرمنوتیک دانش

مشخصات کتاب هرمنوتیک دانش

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 179

کنگره : ‏‫‬‮‭HD30/2‏

دیویی : ‏‫‬‮‭658/4038

کتابشناسی ملی : 6246846

شابک : ‏‫‬‭978-622-7357-38-7‬

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب هرمنوتیک دانش