کتاب عوامل موثر در تشخیص موضوعات احکام

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 1.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 155

خلاصه کتاب عوامل موثر در تشخیص موضوعات احکام

عوامل موثر در تشخیص موضوعات احکام

اظهار نظر فقیهان را به دو بخش می توان تقسیم کرد: نخست فتاوایی که بیانگر حکم شرعی است؛ و دوم مواردی که معروض حکم را مشخص می کند.
«حکم»، اعتبار شرعی است که احکام تکلیفی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) و احکام وضعی مانند ملکیّت و زوجیّت را دربر می گیرد. اما آنچه معروضِ حکم شرعی را مشخص می کند، فراوان است. «متعلق حکم»، «متعلقِ متعلق»، «شرایطِ فعلیّتِ تکلیف» و «موضوعات خارجی و مصداقی» از مواردی است که در تعیین «معروضِ حکم» دخالت دارد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 155

کنگره : ‏‫‬‮‭BP167/4‏‫‬‮‭/ع73ع9 1391

دیویی : ‏‫‬‮‭297/31

کتابشناسی ملی : 2778770

شابک : 978-964-7673-89-1

سال نشر : 1391

نظرات