کتاب عوامل موثر در تشخیص موضوعات احکام

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی عوامل موثر در تشخیص موضوعات احکام

حجم دانلود: 1.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 155

عوامل موثر در تشخیص موضوعات احکام

اظهار نظر فقیهان را به دو بخش می توان تقسیم کرد: نخست فتاوایی که بیانگر حکم شرعی است؛ و دوم مواردی که معروض حکم را مشخص می کند.
«حکم»، اعتبار شرعی است که احکام تکلیفی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) و احکام وضعی مانند ملکیّت و زوجیّت را دربر می گیرد. اما آنچه معروضِ حکم شرعی را مشخص می کند، فراوان است. «متعلق حکم»، «متعلقِ متعلق»، «شرایطِ فعلیّتِ تکلیف» و «موضوعات خارجی و مصداقی» از مواردی است که در تعیین «معروضِ حکم» دخالت دارد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب عوامل موثر در تشخیص موضوعات احکام

مشخصات کتاب عوامل موثر در تشخیص موضوعات احکام

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 155

کنگره : ‏‫‬‮‭BP167/4‏‫‬‮‭/ع73ع9 1391

دیویی : ‏‫‬‮‭297/31

کتابشناسی ملی : 2778770

شابک : 978-964-7673-89-1

سال نشر : 1391

نظرات درباره کتاب عوامل موثر در تشخیص موضوعات احکام