کتاب جامع التواریخ (در تاریخ اغوز)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی جامع التواریخ (در تاریخ اغوز)

حجم دانلود: 95.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 200

جامع التواریخ

در تاریخ اغوز

فضل الله همدانی، طبیب، عالم و مورخ برجسته دوره سلطنت غازانخان و الوجایتو است. این اثر تألیف مستقیم خود او نیست، بلکه توسط گروهی از محققان و مترجمان و زیر نظر وی آماده شده است. رشیدالدین از سوی اولجایتو جامع التواریخ را به عنوان تاریخ عمومی پس از ۵۰ سال به پایان رساند. این اثر بخش مربوط به تاریخ اغوز است. از جمله آثار مؤلف بخشی در حوزه تاریخ، شماری در معارف دینی نظیر تفسیر، علوم قرآن و احکام و اندکی در طبّ و آئین مملکت داری است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب جامع التواریخ (در تاریخ اغوز)

مشخصات کتاب جامع التواریخ (در تاریخ اغوز)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 200

کنگره : ‏‫‬‭DSR1029‏‫‬‭/ج26ر9

دیویی : 955/062

کتابشناسی ملی : ‭م‌84-32523

شابک : 9648700117

سال نشر : 1384

نظرات درباره کتاب جامع التواریخ (در تاریخ اغوز)