کتاب شرح نظم الدر

شرح قصیده تائیه کبرای ابن‌فارض

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 10.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 509

خلاصه کتاب شرح نظم الدر

شرح نظم الدر 

 (شرح قصیده تائیه کبرای ابن فارض)


صائن الدین از نویسندگان ادبی است که کوشیده است عرفان، اشراق، شریعت و کلام را به هم نزدیک سازد و از این نظر جزء زمینه سازان حکمت متعالی ملاصدرا محسوب می شود. وی افکار حروفی، گرایش های شیعی و رویکردی خاص به کاربرد مجازی زبان در قلمرو رمز و تأویل داشته است.

این کتاب در شرح قصیده تائیه کبرای ابن فارض مصری (در گذشته ۶۳۲ ﻫ .) نوشته شده است. اصل قصیده ابن فارض، نظریة عشق الهی و مراحل مختلف سلوک را به شیوة تغزلی و در قالب ماجراهای عاشقانه میان عاشق و معشوق بیان می دارد و صائن الدین در شرح آن، تجلّی عشق را در تمام عالم آفرینش تفسیر می کند.

تصحیح کتاب شرح نظم الدر توسط اکرم جودی نعمتی انجام شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 509

کنگره : ‏‫‬‭‭PJA4244‏‫‬‭‭‭/ت‌208ت‌4 1384

دیویی : ‏‫‬‭‭892/713

کتابشناسی ملی : ‭م‌84-2960

شابک : ‏‫‬‭‭‎9646781969

سال نشر : 1384

نظرات