کتاب فهرست نسخه های خطّی مدرسۀ امام صادق(ع) چالوس

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 3.9 مگا بایت
صفحات کتاب : 419

خلاصه کتاب فهرست نسخه های خطّی مدرسۀ امام صادق(ع) چالوس

فهرست نسخه های خطّی مدرسۀ امام صادق(ع) چالوس 

 محمودطیار مراغی( -۱۳۴۴) پژوهشگر است.

این اثر پس از بررسی اوضاع تاریخی فرهنگی طبرستان، رویان و چالوس و ارائه شیوه نامه فهرست و معرفی منبع و مآخذ مورد استفاده، به ارائه فهرست نسخه های خطی، عکسی و اسناد و مدارک مدرسه امام صادقِ چالوس پرداخته است. در پایان کتاب دنیز نمایه ها و آلبومی از تصاویر نسخ ارائه شده است. سیدرفیع الدین موسوی نیز بر کتاب فهرست نسخه های خطّی مدرسۀ امام صادق(ع) چالوس مقدمه ای نوشته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 419

کنگره : ‏‫Z6621‭‬‭ /م4‮الف‬8

دیویی : 011/31

کتابشناسی ملی : ‭م‌80-14642

شابک : ‎964-6781-61-6‬

سال نشر : 1381

نظرات