کتاب اقامت اجباری

نمایشنامه

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 378.3 کیلو بایت
صفحات کتاب : 95

خلاصه کتاب اقامت اجباری

نمایشنامه کتاب اقامت اجباری در ناکجاآبادی بی زمان به وقوع می پیوندد.

با وجود آن که این اثر دارای رویکردی واقع گرایانه است، شاید در نگاه نخست انتزاعی و استعاری قلمداد شود؛ اما وجه اشتراک در چنین تضادی، ریشه در سرنوشت شگرف انسان معاصر در مواجهه با اسلوب انحصارگرایانه ی خودکامگان دارد؛ خاصه آن که در روزگاری نه چندان دور، اجرای سیاست هایی موسوم به «یک گام بزرگ به جلو » شرایط به نسبت مشابه با فضای این نمایشنامه را در گوشه ای از عالم هستی ترسیم می کند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 95

کنگره : PIR8361‭‬ ‭/ص8‏‫‭‮الف‬7 1398

دیویی : 8‮فا‬2/62

کتابشناسی ملی : 5641747

شابک : ‏‫‭978-600-326-415-1

سال نشر : 1398

نظرات