کتاب اقامت اجباری

نمایشنامه

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی اقامت اجباری

حجم دانلود: 378.3 کیلو بایت
صفحات کتاب : 95

نمایشنامه کتاب اقامت اجباری در ناکجاآبادی بی زمان به وقوع می پیوندد.

با وجود آن که این اثر دارای رویکردی واقع گرایانه است، شاید در نگاه نخست انتزاعی و استعاری قلمداد شود؛ اما وجه اشتراک در چنین تضادی، ریشه در سرنوشت شگرف انسان معاصر در مواجهه با اسلوب انحصارگرایانه ی خودکامگان دارد؛ خاصه آن که در روزگاری نه چندان دور، اجرای سیاست هایی موسوم به «یک گام بزرگ به جلو » شرایط به نسبت مشابه با فضای این نمایشنامه را در گوشه ای از عالم هستی ترسیم می کند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب اقامت اجباری

مشخصات کتاب اقامت اجباری

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 95

کنگره : PIR8361‭‬ ‭/ص8‏‫‭‮الف‬7 1398

دیویی : 8‮فا‬2/62

کتابشناسی ملی : 5641747

شابک : ‏‫‭978-600-326-415-1

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب اقامت اجباری