کتاب میشل ویناور درام پرداز جنگ

دو مقاله، دو نمایشنامه

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی میشل ویناور درام پرداز جنگ

حجم دانلود: 415.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 55

من یک دهه از عمرم را به بهانه ی تحصیل و در جست وجوی شگردهای نمایشنامه نویسی پس تمدرن، صرف نمایشنامه ها، رمانها و نوشته های نظری و نقادانه میشل ویناور کردم و از این امر خشنودم. از میشل ویناور و آثارش بسیار آموختم و کمترین دینم به او این است که این نمایشنامه نویس پیشرو و نوآور را به خواننده ی فارسی زبان معرفی کنم.


کتاب میشل ویناور درام پرداز جنگ دو مقاله ی پژوهشی و دو نمایشنامه ی کوتاه را شامل می شود. مقاله ی نخست، تحت عنوان «میشل ویناور، درا م پرداز جنگ » در یک نمای باز، به درون مایه ی جنگ در معنای وسیع آن در آثار ویناور می پردازد. مقاله ی دوم، تحت عنوان «جنگ در روایتی تک هچینانه » همین موضوع را در نمایی بسته تر در نمایشنامه ی ۱۱« سپتامبر »۲۰۰۱ بررسی می کند.

در بخش دوم کتاب میشل ویناور درام پرداز جنگ نیز ترجمه ی دو اثر نمایشی کوتاه از نویسنده، یعنی «همسرایی های آنتیگونه » و ۱۱« سپتامبر »۲۰۰۱ ارائه شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب میشل ویناور درام پرداز جنگ

مشخصات کتاب میشل ویناور درام پرداز جنگ

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 55

کنگره : PQ2647 /ی9‭‬‏‫‬‮‭ی83 1397

دیویی : 842/914

کتابشناسی ملی : 5618726

شابک : 978-600-3263-76-5‬‬

سال نشر : 1397

نظرات درباره کتاب میشل ویناور درام پرداز جنگ