کتاب قصه هایی از گلستان و ملستان

قصه های خوب برای بچه های خوب 7

3 از 1 نظر

کتاب چاپی قصه هایی از گلستان و ملستان (چاپ قدیم)

صفحات کتاب : 143
توصیف مختصر : چاپ قدیم

معرفی کتاب قصه هایی از گلستان و ملستان

کتاب قصه هایی از گلستان و ملستان جلد هفتم از مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب است. کتاب قصه هایی از گلستان و ملستان دارای داستان هایی از گلستان سعدی و مجموعه هایی که بعد از گلستان نوشته شده و بسیار شبیه گلستان سعدی می باشد، در بر می گیرد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب قصه هایی از گلستان و ملستان

مشخصات کتاب قصه هایی از گلستان و ملستان

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : قصه های خوب برای بچه های خوب

صفحات کتاب : 143

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬3‏‫‬‭آ331ق‌گ 1394‬

کتابشناسی ملی : 2676817

شابک : 978-964-300-708-9

سال نشر : 1394

نظرات درباره کتاب قصه هایی از گلستان و ملستان