کتاب کلیدهای پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 142

خلاصه کتاب کلیدهای پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان

معرفی کتاب کلیدهای پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان

کتاب کلیدهای پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان، دائرة المعارفی نیست که در مورد همه جنبه های عزت نفس یا هر عامل ممکن دیگری که بر رشد آن اثر می گذارد، بحث کرده باشد. 

کتاب کلیدهای پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان بیش از هر چیز درباره اهداف عملی و کاربرد مرتبط با موضوع عزت نفس گفت وگو می کند و از جنبه کاربردی قابل توجهی برخوردار است. مطمئنا با کمی تلاش می توانید به بیشتر پیشنهادهای ما عمل کنید. تأکید می کنم، اگر تلاش کنید، دیگر مشکلی در زمینه عزت نفس با کودکتان نخواهید داشت.

میراث گران بهایی که همه به عنوان پدر و مادر برای فرزندانمان به جا می گذاریم، احساس عزت نفس است. این خصوصیت، هدیه ای نیست که بتوان آن را از طریق وراثت به کودکان منتقل کرد، زیرا به طور ذاتی در ژن های ما وجود ندارد.

عزت نفس، براساس تجارب ما و از روزهای اول زندگی، شروع به شکل گیری می کند. ما به عنوان والدین، نقشی اساسی در روند این شکل گیری، برعهده داریم.

کتاب کلیدهای پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان، راهنمای والدینی است که می خواهند فرزندانی برخوردار از خودآگاهی مثبت، حس احترام به نفس و حس خوب بودن، داشته باشند. ما به ابعاد مختلفی که والدین در آن ها دخالت دارند، مانند: محبت کردن، احترام گذاشتن، گوش دادن به حرف های کودک، تشویق کردن، استفاده از قدرت، رشد حس استقلال و نیز نحوه تأثیر تمامی این عوامل بر رشد عزت نفس کودک، توجه کرده و به بررسی تأثیر فوق العاده مدرسه بر خودآگاهی کودک، مسئله شخصیت و جنسیت کودک و نحوه برخورد با کودکان فاقد حس احترام به نفس پرداخته ایم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کلیدهای پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان

مشخصات کتاب کلیدهای پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 142

کنگره : ‏‫BF723‭‬ ‭/ع4‏‫‭‭‭‭‮ال‍ف‌‬5 1378‬

دیویی : ‏‫‭‭‬‮‭155/4182

کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌78-7358‬

شابک : ‫‬‭978-964-6181-24-3‬‬‬‬‬‬‬

سال نشر : 1378

نظرات درباره کلیدهای پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان