کتاب گزیده کیمیای سعادت

ابوحامد امام محمد غزالی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 264

خلاصه کتاب گزیده کیمیای سعادت

معرفی کتاب گزیده کیمیای سعادت

در کتاب گزیده کیمیای سعادت خلاصه ای از کتاب اخلاقی و عرفانی کیمیای سعادت با موثرترین موضوعات طرح شده است. کیمیای سعادت است که درباره اصول دین اسلام ، که در آخرین سال های قرن پنجم هجری به زبان فارسی نوشته شده است.

کیمیای سعادت چکیده ای است از کتاب بزرگ احیاء علوم الدین ، با افزون و کاستی هایی که غزالی آنرا با همان نظم و ترتیب ، به زبان مادری خود نوشته است. کیمیای سعادت از نمونه های عالی و کم نظیر شیوه نگارش کتب اخلاقی است، که مصنف آن امام محمد غزالی آن را، پس از گوشه گیری و انزوا، در آخرین سال های قرن پنجم هجری به زبان فارسی نگاشته است. این کتاب که برای جمهور مردم نوشته شده، خلاصه ای است از کتاب احیاء علوم الدین که غزالی به زبان عربی برای اهل تحقیق نوشته بود.

غزالی مقدمه کتاب کیمیای سعادت را با عنوان مسلمانی و ذیل چهار عنوان: شناخت نفس ، شناخت حق تعالی ، معرفت دنیا ، معرفت آخرت آغاز می کند، و سپس به ارکان مسلمانی می پردازد و حقیقت آن را نیز در چهار رکن ( عبادات، معاملات، مهلکات، و منجیات ) و هر رکن را، در ده اصل، نقد و بررسی می نماید.

کیمیای سعادت مهمترین اثر فارسی غزالی و نمونه ای عالی از نثر لطیف و روان است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 264

کنگره : ‏‫‬‭BP247/35‮‭‬‏‫‭/غ4ک9018 1379

دیویی : ‏‫‬‭297/61

کتابشناسی ملی : ‭م‌78-25509

شابک : 978-964-417-318-9

سال نشر : 1379

نظرات