کتاب هفته ی چهل و چند

بیست روایت از مادری در همین روزها

3 از 1 نظر

ناشر: اطراف

گردآورنده: فاطمه ستوده

کتاب چاپی هفته ی چهل و چند

صفحات کتاب : 278

معرفی کتاب هفته ی چهل و چند

کتاب هفته ی چهل و چند شامل بیست روایت از مادرهایی است که در همین روزها سرشان به بچه داری گرم است. نگاه ها، صداها و دل مشغولی های متفاوتی که با سبک زندگی و اندیشه ی این نویسنده ها گره خورده و در کتاب منعکس شده، متن چهل تکه ای آفریده که تصویر دقیق و زنده ای از تجربه ی تربیت فرزند در دنیای معاصر را بازسازی می کند.

آگاهی نسبت به تأثیر نخستین الگوهای رفتاری در سرنوشت انسان، مادران امروز را مجبور می کند بیش از پیش تصمیم های خود را زیر ذره بین قرار دهند و آرام آرام به مَنِشی شخصی در شیو ه ی مادری دست یابند که برای خود و فرزندشان مناسبت تر است و بهتر از قالب های پیش ساخته جواب می دهد.

هدف کتاب هفته ی چهل و چند شامل بیست روایت از مادرهایی است که در همین روزها سرشان به بچه داری گرم است. نگاه ها، صداها و دل مشغولی های متفاوتی که با سبک زندگی و اندیشه ی این نویسنده ها گره خورده و در کتاب منعکس شده، متن چهل تکه ای آفریده که تصویر دقیق و زنده ای از تجربه ی تربیت فرزند در دنیای معاصر را بازسازی می کند.

آگاهی نسبت به تأثیر نخستین الگوهای رفتاری در سرنوشت انسان، مادران امروز را مجبور می کند بیش از پیش تصمیم های خود را زیر ذره بین قرار دهند و آرام آرام به مَنِشی شخصی در شیو ه ی مادری دست یابند که برای خود و فرزندشان مناسبت تر است و بهتر از قالب های پیش ساخته جواب می دهد.

هدف کتاب هفته چهل و چند ارائه ی الگویی برای مادر نمونه نیست. روایت هر یک از این مادرها که در پستوهای ذهنی شان در جستجوی هویت انسانی و مستقل خود هستند، داستان شکل گیری سبکی از مادرانگی است که حاصل ارتباط دو انسان منحصر به فرد و تکرار ناپذیرند؛ داستان شیرینی که قصه ی مادری در هیاهوی عصر حاضر را روایت می کند.

کسانی که در هفته ی چهل و چند قلم زده اند، دانش آموخته گانی در رشته های فیزیک، کامپیوتر، تئاتر، حسابداری، جامعه شناسی، شهرسازی، زبان شناسی، روزنامه نگاری، مدیریت منابع انسانی، علوم ارتباطات، گرافیک، روانشناسی، الکترونیک، ادبیات، محیط زیست و علوم تربیتی هستند که بیش و پیش از آن که مهندس، نویسنده، ویراستار، مترجم، طلبه، مدرس، کارمند، خانه دار و روانشناس باشند، مادرند.ارائه ی الگویی برای مادر نمونه نیست. روایت هر یک از این مادرها که در پستوهای ذهنی شان در جستجوی هویت انسانی و مستقل خود هستند، داستان شکل گیری سبکی از مادرانگی است که حاصل ارتباط دو انسان منحصر به فرد و تکرار ناپذیرند؛ داستان شیرینی که قصه ی مادری در هیاهوی عصر حاضر را روایت می کند.

کسانی که در کتاب هفته ی چهل و چند قلم زده اند، دانش آموخته گانی در رشته های فیزیک، کامپیوتر، تئاتر، حسابداری، جامعه شناسی، شهرسازی، زبان شناسی، روزنامه نگاری، مدیریت منابع انسانی، علوم ارتباطات، گرافیک، روانشناسی، الکترونیک، ادبیات، محیط زیست و علوم تربیتی هستند که بیش و پیش از آن که مهندس، نویسنده، ویراستار، مترجم، طلبه، مدرس، کارمند، خانه دار و روانشناس باشند، مادرند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب هفته ی چهل و چند

مشخصات کتاب هفته ی چهل و چند

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 278

کنگره : ‏‫‬‮‭HQ759‏‫‬‮‭/ھ7 1397

دیویی : ‏‫‬‮‭306/8743

کتابشناسی ملی : 5060276

شابک : ‫‭978-600-98019-5-4‬‬‬

سال نشر : 1397

نظرات درباره کتاب هفته ی چهل و چند