کتاب شاهنامه فردوسی (جلد اول)

پنج قصه گزیده

3 از 1 نظر

کتاب چاپی شاهنامه فردوسی (جلد اول)

صفحات کتاب : 252

معرفی کتاب شاهنامه فردوسی (جلد اول)

کتاب شاهنامه فردوسی (جلد اول) شامل پنج داستان برجسته از شاهنامه است که به وسیله ی گردآورنده به نثر ساده برگردان شده است. نویسنده در انتخاب و برگردان داستان ها سعی بر حفظ روح، فضا و حس اصلی داستان های شاهنامه داشته و در این کار از نسخه های متعددی بهره گرفته است.

ابوالقاسم فردوسی، حکیم پرآوازه ی ادب پارسی، تاریخ و افسانه و اندیشه های بلند را درهم آمیخت و کتابی فراهم آورد که به فرموده ی خودش کاخی بلند و بی گزند است.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب شاهنامه فردوسی (جلد اول)

مشخصات کتاب شاهنامه فردوسی (جلد اول)

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : قصه های گزیده شاهنامه فردوسی

صفحات کتاب : 252

کنگره : ‏‫‭PIR8159‭‬

دیویی : ‏‫‭‭8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 7558841

شابک : ‏‫‭978-600-08-1350-5‬‬

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب شاهنامه فردوسی (جلد اول)