شاهنامه فردوسی (جلد دوم)

پنج قصه گزیده

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

12,000 تومان 21٪
9,480 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب شاهنامه فردوسی (جلد دوم) در واقع جلد دوم کتاب پنج قصه ی برگزیده از شاهنامه ی فردوسی، و از نظر شکل و روش کار، دقیقآً مطابق با آن است.

"جنگ بزرگ ایرانیان و تورانیان"، "کیکاووس"، "هفت خوان رستم"، "سوک سیاوش"، "افسانه ی اکوان دیو"، "داستان بیژن و منیژه"، "پایان کار کیخسرو" و "پایان کار رستم" عنوان های هشت داستان این مجموعه اند که به نثر و نظم ارائه شده اند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : قصه های گزیده شاهنامه فردوسی

نظرات