کتاب شاهنامه فردوسی (جلد دوم)

هشت قصه گزیده

3 از 1 نظر

کتاب چاپی شاهنامه فردوسی (جلد دوم)

صفحات کتاب : 312

معرفی کتاب شاهنامه فردوسی (جلد دوم)

کتاب شاهنامه فردوسی (جلد دوم) در واقع جلد دوم کتاب پنج قصه ی برگزیده از شاهنامه ی فردوسی، و از نظر شکل و روش کار، دقیقآً مطابق با آن است.

"جنگ بزرگ ایرانیان و تورانیان"، "کیکاووس"، "هفت خوان رستم"، "سوک سیاوش"، "افسانه ی اکوان دیو"، "داستان بیژن و منیژه"، "پایان کار کیخسرو" و "پایان کار رستم" عنوان های هشت داستان این مجموعه اند که به نثر و نظم ارائه شده اند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب شاهنامه فردوسی (جلد دوم)

مشخصات کتاب شاهنامه فردوسی (جلد دوم)

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : قصه های گزیده شاهنامه فردوسی

صفحات کتاب : 312

کنگره : ‏‫‭PIR8159‏‫‭‭/ت‌23ه‍5 1381

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : ‭م‌81-17361

شابک : 964-417-107-1

سال نشر : 1381

نظرات درباره کتاب شاهنامه فردوسی (جلد دوم)