1 / 3

خرید کتاب حاج احمد

نوع محصول: کتاب چاپی
40,000 تومان 21٪
31,600 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب حاج احمد؛ روایتی است داستان گونه از زندگی فرمانده آسمانی شهید حاج احمدکاظمی که به فرازهای مختلفی از زندگانی این شهید سرافراز می پردازد. این کتاب در سه فصل به خاطرات ناگفته و جدید از زوایای زندگی حاج احمدکاظمی می پردازد.

خاطرات دوران کودکی و مبارزات انقلاب شهیدکاظمی، خاطرات دوران آموزش های چریکی در سوریه و لبنان، حضور پرماجرا در کردستان، چگونگی عزیمت به جنوب و تشکیل تیپ هشت نجف اشرف، حضور در عملیات های مختلف و رشادت های این شهید بزرگوار از ویژگی های این اثر است.

گزیده ای از کتاب حاج احمد:
بعد از آن که نمازم را خواندم، رفتم ببینم احمد کجاست و چه کار می کند. هرچه اتاق ها را گشتم، خبری از احمد نبود. با خانواده همه جا را گشتیم. انگار آب شده بود رفته بود توی زمین! گمانمان رفت که عقب حاجی رفته به مسجد.

از پشت شیشۀ بخارگرفته به حیاط نگاه می کردم تا ببینم حاجی و احمد کی برمی گردند. وقتی حاجی درِ خانه را باز کرد و توی حیاط دیدمش، سریع در را باز کردیم. هنوز بالای پله ها نرسیده، از او سؤال کردیم: «احمد کجاست؟ »

گفت: «احمد؟ ! » و ادامه داد: «دنبال من نبوده. مگه نگفتم که من یواشکی می رَم؟ ! »
در حال صحبت بودیم که دیدیم کسی درِ خانه را می زند. به سمت در رفتیم. حاجی کلون در را کشید و در به سمت داخل باز شد. حاج یدالله انتشاری، یکی از مسجدی ها بود. احمد را روی دوشش گرفته بود. گفتیم: «حاجی چطور شده؟ »

احمد تو حسینیه بود. دیدم کفشاشو دزدیدن و پابرهنه داشت برمی گشت. گفتم: پسرِ کی هستی؟ گفت: پسرِ حاجی عشقعلی. من هم به پشتم گرفتمش و آوردمش.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات