کتاب مشاوره روانشناسی سلامت در بیمارستان

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 5.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 464

خلاصه کتاب مشاوره روانشناسی سلامت در بیمارستان

معرفی کتاب مشاوره روانشناسی سلامت در بیمارستان 

 سوزان ام. لابوت در کتاب مشاوره روانشناسی سلامت در بیمارستان توضیح داده است که چگونه روانشناسان سلامت می توانند به عنوان مشاور در بیمارستان با تیم پزشکی همکاری کرده و در تعیین سبب شناسی نشانه های اضطراب، افسردگی، اختلال در سازگاری و... کمک کنند.

 کتاب حاضر آموزش های مفصلی را درباره موضوع های حائز اهمیت برای نحوه کار در بیمارستان ارائه می کند؛ برای مثال می توان تفسیر پرونده پزشکی بیماران، تشریح مشکلات اصلی روان شناختی که در بیمارستان رخ می دهند و هدایت فرایند ارزیابی و درمان در بخش های بیمارستانی را نام برد. همچنین اطلاعاتی را درباره رسیدگی به نیازهای خاص بیماران بستری از جمله ارزیابی ظرفیت تصمیم گیری و کمک به آن ها برای مدیریت مسائل مربوط به پایان زندگی ارائه می کند.

 رویکرد نظری کتاب مشاوره روانشناسی سلامت در بیمارستان (Health psychology consultation in the inpatient medical setting) الگوی زیستی روانی اجتماعی را دنبال می کند که مدل استاندارد فعلی برای مداخله های حوزه روانشناسی سلامت بالینی است. در این مدل، روانشناس در هنگام مفهوم پردازی فرد و بیماری اش به همه ابعاد زیست شناختی، اجتماعی و روانشناختی بیماری توجه می کند.

 مداخله های طراحی شده برای بیماران بستری نیز اغلب بر رویکردهای شناختی رفتاری مبتنی بر شواهد استوار است.

این کتاب به پنج بخش تقسیم شده است. بخش یکم بر محیط بیمارستانی و مدل های مشاوره بستری تأکید می کند. بخش دوم، به اصول اولیه و اساسی انجام دادن مشاوره بستری می پردازد. بخش سوم، مشکلات روانشناختی در بیماران بستری بررسی می شود. در بخش چهارم، موضوعات و مسائل خاص در بیمارستان تشریح می شوند. در بخش پنجم کتاب، بر موضوعات اخلاقی و حرفه ای تأکید شده است.

کارکرد روانشناختی در بخش های بستری پزشکی از چند جهت با کار بالینی در بخش های سرپایی و بخش های بستری روانپزشکی تفاوت دارد. با این حال کارآموزان روانشناسی بدون هیچ گونه راهنمایی یا دوره آموزشی در زمینه نحوه کار در بخش، نخستین حضور بالینی خود را در بیمارستان آغاز می کنند. همچنین درمانگران باسابقه تر نیز تخصصی در حوزه روانشناسی سلامت ندارند.

 هرچند ناظران بخش ها تسلط نسبتاً کاملی بر مسائل و موضوعات مرتبط دارند؛ اما آن ها وقت کافی برای آموزش به کارآموزان ندارند و پیش از شروع دوره کارآموزی اقدام به برگزاری یک سمینار پایه درباره کارورزی بیمارستانی نمی کنند.

تاریخچه رشته روانشناسی سلامت (Health psychology) در ایران به کمتر از یک دهه برمی گردد، بنابراین می توان گفت این گرایش از رشته روان شناسی در ایران تقریباً نوپاست. بدیهی است همان طور که سایر رشته های علمی و دانشگاهی در ابتدای کار با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو بوده اند، روانشناسی سلامت نیز در عبور از گذرگاه تحول، با چالش هایی قابل پیش بینی مواجه خواهد بود.

یکی از این مسائل جدی، کمبود منابع درسی کافی (به ویژه به زبان فارسی) برای دانشجویان این رشته به خصوص در مقطع دکتری تخصصی است و یکی از مسئولیت های جامعه علمی و تخصصی کشور، رفع این نقص مهم و اساسی است.

با توجه به این شرایط، طی چند سال گذشته بررسی های زیادی در مراجع مختلف بین المللی انجام شده است تا از منابع علمی معتبر و روزآمد در این زمینه استفاده شود. اکنون بخشی از این کمبودها با انتشار کتاب مشاوره روانشناسی سلامت در بیمارستان رفع خواهد شد.

گزیده کتاب مشاوره روانشناسی سلامت در بیمارستان 

 روانشناس هنگام ارائه خدمات مشاوره ای به بیماران بستری می تواند در چند قالب و چهارچوب مختلف کار کند. به طور معمول خدمات روانپزشکی بستری در بیمارستان ها را سرویس روانپزشکی رابط مشاوره (CL) ارائه می دهد.

 روانپزشکان و رزیدنت هایی که در سرویس CL خدمت می کنند، به صورت ساعت کاری در دسترس هستند و اغلب در کنار کارکنان بخش اورژانس، تمام خدمات مشاوره ای و روانپزشکی را ارائه می کنند. خدماتی که آن ها عرضه می کنند شامل مشاوره، ارزیابی و مدیریت درمان با داروهای روانگردان و مدیریت رفتاری بیماران (مثلاً تجویز وسایل محدودکننده حرکتی برای بیماران) است. در شرایط ذکر شده، بر مشاوره و مدیریت اورژانس تأکید می شود و مراقبت های پیگیری یا استفاده از مداخلات روانشناختی (غیردارویی) در اولویت نیستند. 

 پزشکان پس از اینکه وجود خدمات روانشناسی را برای کمک به مقابله و سازگاری بیماران با شرایط پزشکی شان کشف کردند، بر درخواست خود برای بسط و گسترش خدمات مشاوران CL تأکید کرده و در این زمینه اعمال فشار می کنند. یکی از پاسخ هایی که به این درخواست (مشکل) داده شد، توسعه خدمات روانپزشکی CL و تبدیل آن ها به تیم های چند منظوره است که در این تیم ها هر یک از اعضای گروه خدمات تخصصی خود را ارائه می کند.

تیم های ذکر شده می تواند شامل روانپزشکان و رزیدنت های روانپزشکی برای پرداختن به موضوعات روانپزشکی معمول، پرستاران برای حل و فصل مشکلات مربوط به درد و تعارضات میان کارکنان و بیماران، روان شناسان برای ارائه درمان های روانشناختی و آموزش مهارت هایی مانند آرمیدگی، شبیه سازی و پسخوراند زیستی به بیماران باشد. همه اعضای تیم مهارت های تخصصی خود را دارند، بااین حال همپوشانی قابل توجهی در کار آن ها وجود دارد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 464

نظرات