کتاب راه کارها و ابزارهای مبتنی بر درمان شناختی ـ رفتاری برای کودکان و نوجوانان

بیش از 200 کاربرگ و تمرین برای اختلالات تروما، نقص توجه/ بیش فعالی، اتیسم، اضطراب، افسردگی و سلوک

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی راه کارها و ابزارهای مبتنی بر درمان شناختی ـ رفتاری برای کودکان و نوجوانان

حجم دانلود: 2.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 419

راه کارها و ابزارهای مبتنی بر درمان شناختی - رفتاری برای کودکان و نوجوانان 

 این کتاب نوشته گروهی از نویسندگان است که راه کارها و ابزارهای مبتنی بر درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان و نیز درمانگران طراحی شده است تا راه حل های مختصر و هدفمندی برای بسیاری از مشکالت سلامتِ روانِ کودکان، فراهم کند. فعالیت های موجود در این کتاب، درمان شناختی رفتاری سنتی را با بهبود رشد کارکردهای اجرایی، بهبود مهارت های اجتماعی، و برانگیختن و به فعالیت وا داشتن کل مغز ارتقاء می دهد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب راه کارها و ابزارهای مبتنی بر درمان شناختی ـ رفتاری برای کودکان و نوجوانان

مشخصات کتاب راه کارها و ابزارهای مبتنی بر درمان شناختی ـ رفتاری برای کودکان و نوجوانان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 419

کنگره : ‏‫‬‭RJ505‭‬‭‬‬

دیویی : ‏‫‬‭‭‭618/9289142‬‬‬

کتابشناسی ملی : 5868555

شابک : 978-622-6990-01-1

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب راه کارها و ابزارهای مبتنی بر درمان شناختی ـ رفتاری برای کودکان و نوجوانان