کتاب خسی در میقات

3 از 1 نظر

ناشر: فردوس

نویسنده:

کتاب چاپی

خلاصه کتاب خسی در میقات

معرفی کتاب خسی در میقات

کتاب خسی در میقات یکی از معروفترین سفرنامه های معاصر حج است که جلال آل احمد در سال 1343 و در سن 41 سالگی طی سفر حج نوشته است.

شاید اولین ویژگی کتاب خسی در میقات که به ذهن می رسد، موقعیت ویژه ای است که نویسنده در آن پا به چنین سفری گذاشته و به موجب آن این سفر می تواند فصل تازه ای از حیات نویسنده محسوب شود.

به عبارت دیگر این سفر برای آل احمد یک سفر معمولی نیست. آل احمدی که به این سفر می رود، همانست که روزی پیوستن به حزب توده را تجربه کرده؛ آل احمدی که گریز از خانوادۀ مذهبی خود را و انتشار کتاب در اعتراض به سنت های دینی را تجربه کرده.

دکتر شریعتی می گوید: «اگر کسی ادوار زندگی آل احمد را نداند و آل احمد خسی در میقات را با آل احمد سال های 24 و 25 -که توده ای شده بود- مقایسه کند، نمی تواند بپذیرد نویسندۀ سفر نامۀ حج، همو باشد.»

آل احمد در این سفرنامه در هر منزلی و موقفی قلم را دست گرفته و آنقدر از جزییات و تفاصیل سفر خودش بطور بداهه برای ما نوشته که از خودمان می پرسیم چطور یک آدم در طول سفرش اینقدر فرصت نوشتن داشته؟

از جمله خصوصیات این سفرنامه، ذکر بسیاری از جزییات مربوط به حاجیان کشورهای مختلف است که هر یک آداب و رسوم، پوشش، ابزار و ویژگی های مربوط به خودشان را دارند.

از دیگر ویژگی های این سفرنامه گله هایی است که آل احمد از نابسامانی های مسلمانان (ایرانی، سعودی و...) ابراز می کند.

گزیده ای از کتاب خسی در میقات:

جدّه
پنج و نیم صبح راه افتادیم، از مهرآباد. و هشت و نیم این جا بودیم.

هفت و نیم به وقت محلّی. و پذیرایی در طیّاره. صبحانه، بی چای یا قهوه؛ نانی و تکّه مرغی و یک تخم مرغ توی جعبه ای. و انگ شرکت هواپیمایی رویش. امّا «حاجی بعد از این» ها مدّتی مشکوک بودند که می شود خورد یا نه؟ ذبح شرعی شده یا نه؟ نفهمیدم چه شد، تا شک برطرف شد. شاید حمله دارمان باعث شد، که در تقسیم غذا چنان با خدمه ی طیّاره شرکت می کرد که انگار خودش از جیب داده. و بعد از غذا یکی یک پرتقال؛ ایضا به کمک حمله دارمان. بعد یکی از مسافرها آب خواست. دخترک لبنانی مهمان دار بهش آب داد. و شنیدم که جوانک همکارش گفت:
Commence Pas si tot  ١  عینا همین جور به فنارسه! [فرانسه]که...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات