1 / 3

خرید کتاب نا

نوع محصول: کتاب چاپی
35,000 تومان 21٪
27,650 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

«نا» در عربی به معنای «ما» است؛ ضمیر اول شخص جمع یا متکلم مع الغیر. «نا» یادآورِ سه گانۀ شهید صدر است که بیشتر، او را به آن ها می شناسند: فلسفتنا، اقتصادنا و مجتمعنا.

مریم برادران ساعت ها و روزها، خوانده و دیده و شنیده و سپس با قلمی روان و صمیمی به روایتِ خوانده ها و دیده ها و شنیده هایش از زندگی مردی پرداخته که او را تنها با نام دو کتابش فلسفتنا و اقتصادنا می شناخته.

کتاب نا روایتی واقع نما، مستند و پرجزئیات از شهید صدر است و چه بسا همین دوری از زیاده پردازی و اغراقگری مهم ترین ویژگی این اثر باشد.

نویسنده در طول نوشتن این کتاب با خانوادۀ شهید صدر به ویژه همسر بزرگوار شهید در ارتباط بوده و از دقت و سخنان آنان بهره برده است. خود او در مقدمه کتاب می نویسد:

شب سوم شعبان متن کتاب را تمام کردم. بعد از ظهر بود که به فاطمه خانم زنگ زدم که هم سال نو و تولد امام حسین (ع) را تبریک بگویم و هم خبر بدهم متن تمام شده. چند سؤال هم داشتم که پرسیدم و جواب گرفتم. مشتاق بود نوشته ام را زودتر بخواند ….
متن را برای فاطمه صدر فرستادم. روز بعد زنگ زد. شماره را که روی صفحۀ گوشی دیدم، همۀ بدنم یخ کرد، جواب ندادم، اضطراب عجیبی بود.

خودم را دلداری دادم و چند دقیقه بعد شماره شان را گرفتم. گوشی را برداشت و بعد از سلام و احوالپرسی، با همان صدای گرم پر از انرژی و امید همیشگی و سخاوت ذاتی این خانواده، تشکر کرد و با مهربانی گفت: «وقتی می خواندم، با شما حرف می زدم که انگار همه جا حضور داشتید.» شرمنده شدم و البته از چیزهایی که در این مدت شناخته بودم، نباید چیزی جز این را انتظار می داشتم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات