کتاب دیوان حافظ شیرازی

تصحیح علمی بر اساس منابع قبل از سال ۸۳۰ ھ. ق

3 از 1 نظر

کتاب چاپی (رقعی)

صفحات کتاب : 816
توصیف مختصر : رقعی

خلاصه کتاب دیوان حافظ شیرازی

معرفی کتاب دیوان حافظ شیرازی

کتاب دیوان حافظ شیرازی توسط انتشارات قدیانی چاپ شده است. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، بزرگترین غزل سرای ایران و یکی از برجسته ترین شاعران ایرانی در تمام ادوار تاریخ است. اشعار او که عمدتاً شامل غزلیات و اندکی نیز مثنوی و رباعی است، در صدر ادبیات غنایی ایران جای می گیرد و همواره مورد توجه و شرح و تأویل بوده است. 

نظم کنونی دیوان حافظ، تنها بر اساس الفبای قافیه های پایانی در غزل هاست، و تا کنون کسی توفیق نیافته است که نظمی موضوعی و یا بر حسب تاریخ تقریبی این سروده ها (سروده های ایام جوانی، کمال و پیری) بدان ها ببخشد.

محور اصلی در مضامین این غزلیات، عشق و مستی است، که به عقیده برخی، سراسر حکایت از عشق الهی و شرابی معنوی دارد و به پندار برخی دیگر، عمدتا حکایت گر نیازهای انسانی و نمایی از عشق های زمینی و باده های انگوری است.

دیوان حافظ حاضر، از چند ویژگی خاص برخوردار است:

نخست اینکه تصحیح آن براساس روشی علمی است و از تحریف های کاتبان و نسخه های قرون بعد از حافظ به دور است.

دوم اینکه، نسخه بدل ها، اصطلاحات و تغییرات حافظ هر یک در جای خود آمده است.

سوم اینکه قرائت های دیگری که دارای احتمال انتسابی تقریبا مساوی با متن است در حاشیه درج شده است. 

چهارم و پنجم و موارد دیگری که در مقدمه به تفصیل توضیح داده شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 816

کنگره : ‏‫‭PIR5424 1391م

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬1/32

کتابشناسی ملی : 2847934

شابک : ‭978-964-536-394-7‬

سال نشر : 1391

نظرات