کتاب دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی (پالتویی)

صفحات کتاب : 707
توصیف مختصر : پالتویی

خلاصه کتاب دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

معرفی کتاب دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

کتاب دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، غزلیات حافظ شیرازی را فراهم آورده است. در این کتاب هم چنین به نقد روش های مرسوم در تصحیح پرداخته شده و روش های علمی تصحیح نیز بیان شده است.

خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، بزرگترین غزل سرای ایران و یکی از برجسته ترین شاعران ایرانی در تمام ادوار تاریخ است. اشعار او که عمدتاً شامل غزلیات و اندکی نیز مثنوی و رباعی است، در صدر ادبیات غنایی ایران جای می گیرد و همواره مورد توجه و شرح و تأویل بوده است. نظم کنونی دیوان حافظ، تنها بر اساس الفبای قافیه های پایانی در غزل هاست، و تا کنون کسی توفیق نیافته است که نظمی موضوعی و یا بر حسب تاریخ تقریبی این سروده ها (سروده های ایام جوانی، کمال و پیری) بدان ها ببخشد.

محور اصلی در مضامین این غزلیات، عشق و مستی است، که به عقیده برخی، سراسر حکایت از عشق الهی و شرابی معنوی دارد و به پندار برخی دیگر، عمدتا حکایتگر نیازهای انسانی و نمایی از عشق های زمینی و باده های انگوری است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 707

کنگره : ‏‫‭‭PIR5424 1380

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬1/32

کتابشناسی ملی : ‭م‌81-2060

شابک : 978-964-417-038-6

سال نشر : 1380

نظرات