کتاب جذب، حفظ و پرورش استعدادهای نسل جدید

3 از 1 نظر

صوتی جذب، حفظ و پرورش استعدادهای نسل جدید

حجم دانلود: 57.7 مگا بایت

معرفی کتاب جذب، حفظ و پرورش استعدادهای نسل جدید

امروزه بیش از یک سوم نیروی کار را جوانان تشکیل می دهند. تا سال 2020 این میزان به 50 درصد در سطح جهان می رسد. نبرد برای به دست آوردن بهترین و هوشمندترین جوان ها اکنون آغاز شده است.

 شرکت های سراسر دنیا برای استخدام و حفظ استعدادهای برتر مبارزه می کنند. در این دوره، لیزا و الیزابت مک لوید که مادر و دختر هستند به چالش های استخدام، حفظ و پرورش استعدادهای جوان می پردازند.

آن ها راهنمای آگاهی بخشی در اختیار مدیران و رهبران می گذارند که به این مسائل توجه دارد: جداسازی افراد حق به جانب از افراد آگاه در مصاحبه ها، انتقال انتظارات شغلی و درک این که چه نوع حقوق و مزایایی می تواند بیشترین تأثیر را روی جوان ها داشته باشد. علاوه براین آن ها روی اهمیت یادگیری اجتماعی در هر نوع برنامه یادگیری و توسعه، و بهترین روش های ارتباطی برای کمک به رشد جوان ها تأکید می کنند.

 در آخر لیزا و الیزابت مک لئود تکنیک هایی را پیشنهاد می دهند که به این موارد می پردازد:

ارائه بازخورد عملکردی، این که چه برنامه هایی بهترین نتیجه را دارند و چگونه می توان مشخص کرد که زمان رها کردن کارمندان ناراضی فرا رسیده است.

موضوعات:

·      تشخیص مسئله

·       مصاحبه با جوان ها

·       ارتباط برقرار کردن با جوان ها

·       ایجاد تعامل و حفظ استعدادهای جوان

·       ارائه بازخورد و مشوق های مثبت

·      رها کردن کارمندان جوان

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب جذب، حفظ و پرورش استعدادهای نسل جدید

مشخصات کتاب جذب، حفظ و پرورش استعدادهای نسل جدید

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره کتاب جذب، حفظ و پرورش استعدادهای نسل جدید