کتاب تمثیلات اعتقادی و علمی (جلد اول)

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

خلاصه کتاب تمثیلات اعتقادی و علمی (جلد اول)

معرفی کتاب تمثیلات اعتقادی و علمی (جلد اول)

در کتاب تمثیلات اعتقادی و علمی (جلد اول) تمام موضوعات مطرح در دین با ذکر مثال برای مخاطب تبیین و محسوس می شود به طوری که مخاطب به راحتی سخت ترین مباحث دینی را می فهمد.

علاوه بر آن، مثال آوردن در مسائل باعث نفوذ زیاد آن مسئله در ذهن هر مخاطبی می شود و این مهمترین مسئله برای انتشار این مجموعه است. این کتاب در بردارنده مسائل علمی و اعتقادی است. مرحوم آیت الله حائری شیرازی در این مجموعه همچون دیگر آثارش موضوعات را از منظر آیات و روایات و عقل مورد بحث، بررسی و تعمیق قرار داده است.

تمثیل یعنی درک نطق اشیاء. همۀ اشیاء ناطق اند. همه چیز، پیام دارد. اساس تمثیل این است که انسان نطق و پیام اشیاء را متوجه شود …

زبان تمثیل، زبانی است گویا، شیوا و رسا. مثال، اگر مناسب باشد و با دقت و هوشیاری بکار گرفته شود، عمق مطلب را مجسم می کند، تاریکی های آن را می زداید، تطبیق می دهد و نکات مبهم و دشوار آن را روشن و آسان می سازد …

اگر مفاهیم دینی را با هنر تمثیل عرضه کنیم، اسلام با اقتدار بیشتری در عالَم مطرح می شود و بیانات ائمه علیهم السلام بهتر درک می شود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : تمثیلات

کنگره : ‭BP84/4‬

دیویی : ‭297/154‬

کتابشناسی ملی : 6209448

شابک : 978-964-531102-3

سال نشر : 1399

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات